Home

Ajutor inmormantare persoane asistate social

Ajutorul de deces se acorda persoanei care a suportat cheltuielile de inmormantare in cazul decesului unei persoane cu unul dintre urmatoarele statuturi: salariat; pensionar

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz: • soţul supravieţuitor; • copilul; • părintele; • tutorele; • curatorul Dacă ajutorul de înmormântare se acordă de către angajator din surse proprii, respectând prevederile contractului de muncă, ajutorul de deces este un drept conferit ca urmare a calităţii de asigurat Ajutorul social se poate acorda sub mai multe forme, in functie de diversele situatii in care te poti afla. Astfel, exista 5 tipuri de ajutor social. Venitul minim garantat. Venitul minim garantat reprezinta o suma lunara pe care familiile si persoanele singure o pot primi pentru a-si imbunatati conditiile de viata Actele necesare acordării acestui ajutor sunt: cerere pentru acordarea ajutorului; certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de.

-ajutoare de inmormantare-anul 2014 3 dosare -ajutoare pt.incalzirea locuintei cu lemne pt.beneficiarii de ajutor social-34 beneficiari -ajutoare pt.incalzirea locuintei cu lemne pt.pers.care nu benefic.de aj.social-24 beneficiari -ajutoare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale-531 beneficiari -ajutoare incalzire cu energie electrica-5 beneficiari Servicii sociale 5. Ajutoare de înmormântare pentru diverse tipuri de beneficiari (beneficiari VMG, persoane cu nevoi speciale, persoane neasigurate) - acordate pentru persoanele vârstnice care nu au venituri. 6. Ajutoare de urgenţă pentru suplinirea resurselor financiare în vederea obţinerii de medicamente, resurse de trai Ajutoare sociale; Venit minim garantat; Ajutor de înmormântare; Adopția - vreau și eu părinții mei! Asistență maternală - Cum să devii părinte de profesie! Telefon de urgență protecție socială; Prestații și facilități persoane cu handicap; Utile. Activitate & Organizare; Lista documentelor de interes public; Audiențe; Hotărâri de Consili

Ajutor de deces 2019. Ajutor de deces sau ajutor de înmormântare reprezintă unul dintre cele cinci tipuri de ajutoare sociale acordate de stat. Iată câți bani se dau anul acesta, cum se obține ajutorul de înmormântare și ce acte sunt necesare Ajutor social; Ajutor de urgență; Ajutor de înmormântare; Alocaţie pentru susţinerea familiei; Ajutorul de încălzire; Tariful social de energie electrică; Ajutor pentru plata chiriei; Ajutor pentru plata datoriilor la întrețiere; Ajutare materiale; Asistență persoane fără adăpost; Cantine sociale; Magazinul caritabil SocialXChang

Persoanele cu pensie minima vor deveni asistate social! Ce prevede legea pensiilor Vesti bune pentru beneficiarii sistemului de asistenta sociala. Noi standarde de calitate De ce salariatii vor fi nevoiti sa suporte costurile serviciilor medicale pentru pensionari si someri Mii de romani sunt obligati sa dea inapoi ajutoarele sociale primite in. - promoveaza principiile justitiei sociale prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale; - asigura egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii, servicii, resurse si participarea acestorala procesul de luare a deciziilor Cantina socială asigură zilnic aproximativ 110 porţii pe zi pentru persoanele nevoiaşe. De asemenea, două persoane fără aparţinători şi asistate social au avut parte de o înmormântare creştinească din fondurile consiliului local Indemnizatii viagere pentru mamele cu 3 copii si medalie de Mama Eroina Ajutorul de inmormantare/deces - Cat este in 2020 si cum poti intra in posesia lui Ajutorul de inmormantare si ajutorul de deces Acordarea ajutorului de inmormantare in 2017 - baza legala Persoane pentru care salariatul beneficiaza de deducere personal Aplicația este una destinată exclusiv departamentului de asistență socială din carul primăriilor și compune, analizează și gestionează lista dosarelor pentru persoanele asistate social: Conform legii 416/2001. Ajutorul VMG; Ajutorul de urgență; Ajutorul de înmormântare; Ajutorul de încălzire conform OUG 70 / 2011; Conform legii.

Art. 2. Ajutorul de urgen!ä se acordä în baza anchetei sociale efectuatä de persoanele cu atribu!ii de asisten!ä socialä din cadrul aparatului de specialitate a Primarului , a actelor doveditoare care atestä situatiile deosebite în care se aflä familiile sau persoanele singur Ajutoare de înmormântare pentru diverse tipuri de beneficiari (beneficiari VMG, persoane cu nevoi speciale, persoane neasigurate) - 5 beneficiari, persoanele vârstnice care nu au venituri

Ajutor social: valori, cand il acorda angajatorul si in ce

Acordarea ingrijirilor igienice pentru persoana asistata; Acordarea primului ajutor persoanei asistate; Asigurarea confortului batranului asistat; Asistarea alimentatiei si administrarea alimentelor; Mobilizarea si transportul batranului asistat; Mobilizarea si transportul persoanelor asistate imobilizate; Respectarea si aplicarea prescriptiilor medical obiectivului säu major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de naturä economicä, fizicä, psihicä sau socialä, nu au posibilitatea sä-ti asigure nevoile sociale, sä-$ dezvolte propriile capacitäti competen!e pentru integrarea socialä. Planificarea strategicä estre un proces sistematic prin care instituti de ajutor social , se acordä un ajutor de urgentå în cuantum de pânä la 1500 lei. b) în cazul decesului persoanelor färä venituri sau cu venituri reduse s se acordä un ajutor de urgentä în cuantum de pânä la 1500 lei. Ajutorul se acordä unei singure persoane care poate fl dupä caz, sotul supravetuitor , copilul, pårintele Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Sector 3 București a demarat activitațile proiectul Modernizarea și mansardarea centrului de îngrijire și asistentă pentru persoane adulte - Vitan, COD SMIS 32872. Proiectul se va derula în perioada 09.05.2013 - 09.06.2015 și este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată. asigurate contribuţiile la fondul asigurărilor sociale şi de sănătate, urmaşii acestora neputând beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii; - în cazul bolnavilor cronici, cu prioritate persoanele vârstnice, provenite din familii în care venitul ne

CNPP - Ajutorul de dece

 1. 5. Date despre persoanele asistate: 5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în jud. Ilfov si Bucuresti 5.2. Numärul de persoane asistate lanuarie - Octombrie 2015 - de persoane asistate. 5.3. Criterii de selectionare a persoanelor asistate Internarea în Hospice se face dupä criteriile obiective de selectie
 2. In ce priveste ajutoarele de urgenta in anul 2014 au fost aprobate doua ajutoare de urgenta iar ajutoare de inmormantare-anul 2014 -3 dosare. Ajutoare pentru incalzirea locuintei. De ajutoare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica si lemne in perioada 2013-2014 au beneficiat un numar mediu de 580 respectiv 470; astfel:-ajutoare pt.incalzirea locuintei cu lemne. pt.beneficiarii de ajutor social-34 beneficiari-ajutoare pt.incalzirea locuintei cu lemn
 3. 1. Acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001 si a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne a beneficiarilor de ajutor social conform OUG 5/2003. Numarul mediu lunar de benficiari ai acestui serviciu a fost de 158 de familii si persoane singure. Suma acordata ca ajutor social pe anul 2011 a fost de 348.872 lei iar sum
 4. Beneficiarii ajutoarelor de urgenta si de inmormantare au fost familiile si persoanele singure care au un venit mai mic 670 lei iar beneficiarii ajutorului constand in transport mortuar, groapa, sicriu, cruce au fost persoane beneficiare de ajutor social, persoane ce realizeaza venituri ma
 5. persoanelor singure cu domiciliul /resedin!a pe raza UAT Ora§ Va§cäu ,care se aflä în una din urmätoarel' situa!ii : 1. : I. In cazul decesului unei persoane din familia beneficiarä de ajutor social sau al pesoane singure beneficiarii de ajutor social , se acordä de urgen!ä în cuantum de pânä la 800 lei . 2
 6. Cautare Ziare.com dupa Pensionari. Pagina 56. Pensionarii o duc mai rau, cu toate ca pensiile le-au fost majorate succesiv odata cu cresterea punctului d

Ajutorul de înmormântare pentru persoanele neasigurate. În cazul în care vorbim despre o persoană care nu are propria asigurare, ci este membru de familie al unei persoane asigurate sau al unui pensionar, ajutorul de deces va fi din data de 12 martie 2021 de 2.690 de lei. Înainte, suma era de 2.715 lei, ceea ce înseamnă că scăderea. În cursul zilei de miercuri, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021. Potrivit textului, ajutorul de înmormântare se va reduce în acest an în comparație cu valoarea din 2020

Statul va plăti 2.250 de lei angajatorilor care încadrează şomeri şi beneficiari de ajutor social, conform unei ordonanţe de urgenţă iniţiată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, măsura fiind menită să sprijine angajatorii, a anunţat, marţi, la Guvern, ministrul de resort, Lia Olguţa Vasilescu. Vreau să vă prezint în această seară un proiect de ordonanţă [ - sprijina persoanele asistate in eforturile lor de a identifica si clarifica scopurile, in y. intocmeste si tine evidenta dosarelor de ajutor social intocmite in baza hh. intocmeste documentatia privind acordarea ajutorului de inmormantare, confor

Directia de Asistenta Sociala Iasi(D.A.S. Iasi) este o institutie publică de interes local, cu personalitate juridică si care incearca sa ajute populatia municipiului Iasi in rezolvarea problemelor sociale cu care aceasta se confrunta sociale - persoane suferind de cancer sau leucemie ce se află într-un stadiu avansat al bolii, care necesită îngrijire medicală specifică, adăpost, alimentaţie, consiliere psihologică pentru asigurarea vieţii decente şi mai ales, pentru evitarea marginalizării. 5. Date despre persoanele asistate: 5.1 pentru persoanele care se încălzesc cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri şi care sunt beneficiari de ajutor social conform legii 416/2001, ajutorul (58 lei/luna/familie în sezonul rece) a fost acordat conform prevederilor OUG 70/2011 privind măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece, pentru toate familiile.

Care este diferenţa între ajutorul de deces şi ajutorul de

 1. 1. Acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001 si a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne a beneficiarilor de ajutor social conform OUG 5/2003. Numarul mediu lunar de benficiari ai acestui serviciu a fost de 158 de familii si persoane singure. Suma acordata ca ajutor social pe anul 2011 a fost de 348.872 lei iar sum
 2. Contract cu firme autorizate Cantina de Ajutor Social. Iulie 2016 Existente Facilitatea cailor de acces in vederea accesibilitatii persoanelor cu handicap prin efectuarea rampei sau a liftului exterior si a modernizarii grupului sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Contract cu firma autorizata Cantina de Ajutor Social
 3. Cei care refuza un loc de munca, raman fara ajutor social Regulile de acordare a ajutoarelor sociale se schimba. Persoanele care sunt asistate nu au voie sa refuze nici macar o singura data un loc de munca, in caz contrar, acestea vor pierde ajutorul social din partea statului
 4. Acest ajutor se acordă doar în situația în care persoana decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat. Cuantumul ajutorului de urgență va fi de 50% din cuantumul ajutorului de deces acordat în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat.
 5. Social PLOIEŞTI, (1 iun 2019) Laura Petrescu Trei persoane care participau la o înmormântare, lovite de o maşină pe un drum judeţean din Prahova. Trei persoane au fost lovite, sâmbătă, de un autoturism, în timp ce participau la o înmormântare şi se îndreptau, în spatele carului mortuar, spre biserică
 6. Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS) este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, având regim de compartiment, referent asistent-social fiind doamna Lalu Maria, telefon 0269/568119. Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat şi funcţionează în conformitate cu.
 7. pentru persoanele care se încălzesc cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri şi care sunt beneficiari de ajutor social conform legii 416/2001, ajutorul (58 lei/luna/familie in sezonul rece) a fost acordat conform prevederilor OUG 70/2011 privind măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece, pentru toate familiile.

-ajutor social cf.Legii 416/2001-110 familii -ajutoare de inmormantare-anul 2014 3 dosare Infiintarea unui centru de zi pentru persoanele fara adapost pentru persoanele asistate social -Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor sociale oferite la nivel local Obiectul dreptului social este reprezentat de ansamblul de reglementări care privesc relaţiile dintre salariaţi şi angajatori, relaţiile acestora cu statul, cu asiguratorii, respectiv relaţiile dintre persoanele asistate şi stat, urmărind drepturile şi obligaţiile acestora de-a lungul existenţei umane HOTARAREA NR. 221 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala (Revocat art. 2, alin. 4 de HCL NR. 73/2008 handicap grav, privind activitatea si evolufia stärii de sänätate a persoanelor asistate; .qnexa hotäràrea Consiliului Local al OraOui Slänic nr (ajutoare sociale, ajutoare de urgentä, ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru încälzire, alocatii de susÿinere a familiei, indemnizatii persoane cu handicap),.

Cine beneficiaza de ajutorul social si cum se obtin

Condamnatã la singurãtate de copii si stat. Are 73 de ani si este condamnatã la singurãtate de propriile fete, dar si de stat. Povestea de viatã a doamnei Maria Stefan este demnã de un roman. S-a cãsãtorit la 15 ani, a avut un o fatã si apoi a mai înfiat un copil. La 35 de ani a divortat, iar fetele nu i-au fost ajutor Obiectul dreptului social este reprezentat de ansamblul de reglementari care privesc relatiile dintre salariati si angajatori, relatiile acestora cu statul, cu asiguratorii, respectiv relatiile dintre persoanele asistate si stat, urmarind drepturile si obligatiile acestora de-a lungul existentei umane Nediscriminarea şi egalitatea de şanse. Cu o capacitate de 34 de locuri, Căminul pentru persoane vârstnice din comuna Ilişeşti, judeţul Suceava, a furnizat servicii sociale unui număr de 66 de persoane în anul 2020 dintre care 34 beneficiari au fost constanți, 12 beneficiari au decedat, 16 beneficiari au venit în cămin, 4 persoane.

d) În cazul în care una din persoanele care datorează plata nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a întreţinerii persoanei vârstnice asistate, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilită la lit. c), pân Pentru Subfiliala de Cruce Roşie Petroşani, sprijinirea persoanelor vulnerabile nu se încheie odată cu finalizarea acestui proiect social în cursul lunii mai a.c., ci rămânem deschişi oricui are nevoie de ajutorul nostru, lucru constatat de foarte mulţi nevoiaşi în decursul timpului După cum bine știți, majoritatea parohiilor «trăiesc» din banii pensionarilor, cum bine spunea și Arhiepiscopul Pimen (†), «preoții din parohiile sub 250 de familii sunt la limita supraviețuirii»; ar putea fi încadrați oricând în categoria persoanelor asistate social În amintitul centru, coordonat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, sunt asistate 60 d e persoane, majoritatea vârstnici cu venituri reduse şi persoane singure, marginalizate social, care nu reuşesc să se descurce din pensiile mizere

-12 cereri prin care s-a solicitat angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;-37 de cereri prin care s-a solicitat acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav;-47 dosare prin care se se acordă ajutor social cf. Legii 416/2001;-94 anchete sociale privind evaluarea beneficiarilor de ajutor social Delimitarea dreptului social ca ramura distincta de drept este una de data recenta, iar lucrarea de fata isi propune sa prezinte elementele care o definesc ca ramura de drept. Obiectul dreptului social este reprezentat de ansamblul de reglementari care privesc relatiile dintre salariati si angajatori, relatiile acestora cu statul, cu asiguratorii, respectiv relatiile dintre persoanele asistate. d) In cazul în care una din persoanele care datorează plata nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a întreţinerii persoanei vârstnice asistate, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilită la lit. c), până la completare •12 cereri prin care s-a solicitat angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; •40 de cereri prin care s-a solicitat acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav; •41 de dosare prin care se se acordă ajutor social cf. Legii 416/2001; •120 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarilor de ajutor.

Ajutor de înmormântare la decesul persoanelor neasigurate

Persoanele sunt asistate medical la fața locului, posibil două persoane mai grav rănite și una rănită ușor, susțin reprezentanții IPJ Prahova. CITEȘTE ȘI: Un judecător din completul care l-a condamnat pe Dragnea, pensionat începând de azi Administrația locală și-a prezentat bilanțul anului 2020. Categorie: Știri & Noutați Publicat: Miercuri, 23 Decembrie 2020 20:48 Accesări: 141. Email. Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat, marți, 22 decembrie, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș. Edilul din Mioveni. - eliberează adeverinţe pentru şcoală, medic, persoanelor care beneficiază sau nu de ajutor social, după caz; - preia cererile şi dosarele întocmite de potenţialii beneficiari a unor ajutoare de urgenţă sau cheltuieli de înmormântare a persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social, iar anchetele sociale efectuate se.

Prestații sociale și facilități pentru adultul cu handicap

ajutoare sociale - citeste toate articolele despre

 1. Investiții în Mioveni. Lista completă. După cum v-am mai informat, conducerea Primăriei Mioveni a prezentat aseară, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul 2018 și proiectele pentru oraș.Revenim cu informații statistice. Potrivit sursei citate: Citiți și: O primărie din Argeş pregăteşte un bloc pentru tinerii care nu-şi permit chiri
 2. ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE DECES PREVAZUT DE LEGEA 263/2010 PENTRU PERSOANE DECEDATE - ASIGURATE IN SISTEMUL PUBLIC LA DATA DECESULUI Carte de identitate a solicitantului de ajutor deces, in original si copie.; Certificatul de deces al persoanei decedate in original si copie.; Dovada suportarii cheltuielilor de inmormantare, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in.
 3. Prin Legea Bugetului Asigurarilor de stat pentru anul 2014, cuantumul sumei ajutorului de deces a fost stabilit, in cazul asiguratului sau pensionarului, la valoarea de 2298 lei. Pentru un membru de familie al asiguratului sau pensionarului s-a stabilit suma de 1149 lei pentru anul 2014. Veti gasi in acest articol care sunt actele necesare s

Ajută la identificarea persoanelor fără adăpost din

 1. sociale persoanelor asistate 2 Dezvoltarea servicii lor destinate persoanelor cu handicap-de personal specializat, formarea continua a personalului angajat si - ajutor social: 35 - ajutor pentru-- persoane cu handicap grav cu asistent personal: 28 - persoane cu handicap accentuat: 125 Total beneficiari: 24
 2. im garantat : 18 familii/persoane, de la bugetul de stat si 871 familii/persoane de la bugetele locale ; - ajutor. pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare : 140.
 3. Pentru persoanele care nu au deloc posibilităţi materiale, de pildă asistaţii social, există un protocol încheiat de către noi cu Primăria municipiului Alba Iulia, respectiv Serviciul public de asistenţă socială al acesteia, iar societatea noastră oferă gratuit serviciile funerare, fără nicio cheltuială din partea familiei

Vesti bune pentru beneficiarii sistemului de asistenta

 1. ica Înfricoşătoarei Judecăţi, 2.930 de persoane au primit ajutoare materiale, în valoare de 47.147 lei. Această activitate de ajutorare a semenilor noştri se înscrie în acţiunile social‑filantropice programate pentru tot parcursul.
 2. Ancheta sociala reprezinta proba legala pentru instantele judecatoresti iarraspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuatsau au semnat ancheta sociala ( se efectueaza in mod obligatoriu de 2 persoane). 39 40
 3. Privind incetarea dreptului la ajutorul social conform legii 416/2001, modificata , titularului v m c cu domiciliul in comuna cochirleanca, judetul buzau: 2021/06/29: Dispozitia 186/2021: Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei domnului p n , domiciliat in satul cochirleanca, comuna cochirleanca, judetul buzau: 2021/06/2
 4. Scapa de CASS somerii, pensionarii si persoanele asistate social Tratament fiscal si contabil al sumelor platite colaboratorilor Ultimele articole Obligatii fiscale pentru luna AUGUST 2021. ANAF a publicat calendarul Noua procedura de inregistrare a contractelor de fiducie

Conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social s-au acordat în medie 147 porţii/lună la cantina de ajutor social pentru familiile fără venituri, cu probleme sociale. Cantina de ajutor social a fost reacreditată în anul 2013 prin Decizia nr. 237/2013 a Comisiei de Acreditare Judeţeană pentru Furnizorii de Servicii Sociale. - Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016 Documente necesare pentru efectuarea anchetei sociale în dosarul de handicap la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte. 1. CI/BI a persoanei bolnave - în original; 2 decesului persoanelor care au avut ultimul domiciliu in municipiul Giurgiu care se încadreazä in urmätoarele categorii: a) persoane singure, beneficiare de ajutor social' b) persoane care proveneau din familii beneficiare de ajutor social. Art.2. Persoanele interesate pot depune la Directia de Asistentä Socialä Dreptul la apărare în procesul penal. Art. 24 din Constitutia Romaniei garantează dreptul la apărare. Părţile, pe tot parcursul procesului penal, au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. persoana vătămată. martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare precum şi orice. Consiliul Local al Sectorului 4 a adoptat la ultima şedinţă, la iniţiativa primarului Cristian Popescu-Piedone, o hotărâre prin care se acordă unele reduceri şi scutiri la plata impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele asistate social

Scutiri de la plata pentru persoanele defavorizate Categoriile defavorizate vor fi scutite de la plata tichetelor. Este vorba despre persoanele asistate social , pensionarii cu pensii sub 700 RON/luna , somerii , tinerii sub 18 ani , persoanele cu handicap , revolutionarii , veteranii , personalul sanitar , gravide si persoanele incluse in. nr._____ din _____ 2017. regulamentul de organizare Şi funcŢionare al aparatului deŞi funcŢionare al aparatului d

Nr. persoane vârstnice asistate social la domiciliu - 17 - Nr. persoane vârstnice decedate fără aparţinători - 7. 4. Ajutoare sociale: În conformitate cu prevederile legale au fost acordate ajutoare sociale, alocaţii pentru susţinerea familie, ajutoare de urgenţă şi ajutoare de înmormântare persoanelor sau familiilor aflate. Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa oferă persoanelor asistate servicii de asistență medicală, socială, recuperare şi supraveghere, asigurate de personal calificat. - nu este permis ajutorul beneficiarilor pentru a ajuta alţi beneficiari (transportul cu scaunul cu rotile, alimentaţia,etc.) 1.3. beneficiar de servicii. - Organizarea primirii cererilor, verificarea documentelor prezentate şi efectuarea anchetelor sociale pentru acordarea ajutorului social, ajutorului de înmormântare, ajutorului de urgenţă prevăzute de Legea nr.416/2001, cantina socială conform Legii nr - Înfiinţarea unei cantine de ajutor social pentru persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite precum şi a unei gospodării anexă cu profil agro-alimentar şi zootehnic, cu activităţi autofinanţate, pentru îmbunătăţirea hranei persoanelor asistate ROMÂNIA. JUDEŢUL SUCEAVA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI. VATRA DORNEI . HOTĂRÂRE. privind aprobarea contului de execuţie bugetară. pentru trimestrul II al anului 201

Asistenta sociala - Primaria Cernic

Delimitarea dreptului social ca ramura distincta de drept este una de data recenta, iar lucrarea de fata isi propune sa prezinte elementele care o definesc ca ramura de drept. Obiectul dreptului social este reprezentat de ansamblul de reglementari care privesc relatiile dintre salariati si angajatori, relatiile acestora cu statul, cu asiguratorii, respectiv relatiile dintre persoanele asistate. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne (pentru două categorii de beneficiari: cei cu ajutor social şi cei fără ajutor social), în perioada sezonului rece noiembrie -martie: - Program pentru evidenta persoane asistate social (Legea 416) si state de plata lunare - beneficiar - Serviciul de Asistenta Sociala-State de plata. Mai multe ambulanțe, echipaje de descarcerare și SMURD, dar și polițiștii au intervenit de urgență la locul solicitării, între localitățile clujene Așchileu și Cristorel.. Mașina în care se afla o familie care mergea la o înmormântare s-a răsturnat pe plafon, într-o vale, iar pentru că nu se cunoștea exact starea victimelor a fost trimis în sprijin și elicopterul SMURD

Ziarul Vaii Jiului - zvj

De ce aveti nevoie de aceste servicii funerare de la Casa Funerara Eva ?. Atunci cand aveti nevoie de servicii funerare Bucuresti apelati cu incredere la Casa Funerara Eva pentru ca aici gasiti calitate deplina la preturi de exceptie. Fie ca este vorba despre achizitionarea sicriului, aranjarea locului de veci sau transportul decedatului la biserica, ei va stau mereu la dispozitie la orice ora. 12 cereri prin care s-a solicitat angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 37 de cereri prin care s-a solicitat acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav; 47 dosare prin care se se acordă ajutor social cf. Legii 416/2001; 94 anchete sociale privind evaluarea beneficiarilor de ajutor social În maşinile implicate în accident erau cinci persoane. Trei dintre acestea au suferit multiple traumatisme fiind asistate medical de pompieri specializaţi în prim ajutor şi de cadre medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, spun reprezentanţii ISU Hunedoara MIOVENI: S-a făcut bilanţul administraţiei din oraş, iată rezultatele!Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat, joi, 19 decembrie, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș Eparhia Dunării de Jos a oferit joi un ajutor persoanelor fără adăpost asistate la Centrul... 09/04/2021 Marcel Ciolacu se ține de cuvânt față de producătorii locali: mutare cu impact economic major. Persoanele din centrele sociale din București se află printre cele mai vulnerabile categorii... 09/03/2021 Protejat.ro, alături de.

Masurile pregatite de Executiv sunt reducerea numarului de

Breviar filantropic: programe sociale în Postul Mare, 2017 Judecăţi, în Arhiepiscopia Dunării de Jos se derulează ample acţiuni filantropice îndreptate către persoanele cu venituri reduse, vârstnici şi familii cu mulţi copii, aflate în evidenţa parohiilor, sau către semenii aflaţi în instituţiile de asistenţă socială. În sezonul estival 2018, prin funcționarea punctelor de prim-ajutor ale pompierilor, au fost desfășurate 3.380 de misiuni, în urma cărora 3.258 de persoane, aflate în dificultate, au fost asistate medical Institutia Prefectului Galati va distribui cu prilejul sarbatorii Craciunului si a Anului Nou circa 2.000 de daruri pentru copii si persoanele asistate in institutiile de protectie sociala din judet. 655 de adulti si 1.300 de copii vor primi daruri in valoare de cate 50 de lei, constand in alimente si dulciuri Un număr de 42 de persoane asistate în căminul Sfântul Spiridon din municipiul Galaţi şi 11 persoane angajate au fost confirmate cu infecţie cu coronavirus. Autoritățile municipale nu își explică valul de noi îmbolnăviri

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Gherla pentru perioada 2017-2020 se elaborează în conformitate cu prevederile art.112, alin.3, lit.a din Legea nr.292/2011 privind Legea asistenței sociale, Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare. unknown <3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-27 27-30 30-33 >33 Aproximativ 0,5% - 1,4% din oameni se sinucid. La nivel mondial, în 2008/2009, suicidul constituia cea de-a zecea cauză a mortalității din punct de vedere al importanței, cu aproximativ 800.000 - 1.000.000 de decese înregistrate anual, ceea ce înseamnă o rată a mortalității de 11,6 per 100.000. Jocurile Olimpice. Echipa feminina de gimnastica a Germaniei a refuzat sa poarte bikini Cei mai scumpi cartofi prajiti din lume costa 200 de dolari portia Cei mai scumpi cartofi prajiti din lume costa 200 de dolari Cei mai scumpi cartofi prajiti din lume costa 200 de dolari. Ii gasiti la New York Indonezia: Sute de copii cu varste de pana la 5 ani mor de COVID-19 Dosarul Rosia Montana intra pe. Trei persoane au fost lovite, sâmbătă, de un autoturism, în timp ce participau la o înmormântare şi se îndreptau, în spatele carului mortuar, spre biserică. Accidentul a avut loc loc pe un drum judeţean din localitatea Păcureţi, judeţul Prahova, scrie Mediafax. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Prahova, accidentul a avut loc pe. Asigura aplicarea politicilor de asistenta sociala si a masurilor de protectie si asistenta sociala pentru persoane cu dizabilitati, persoane varstnice, persoane singure, familie, copil, si pentru oricare persoana aflata in nevoie Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti Strada Constantin Mille nr. 10 Sector 1 Telefon.