Home

Reper cartezian in plan

Ce este un reper cartezian în plan? Care sunt coordonatele carteziene ale unui punct din plan? Care sunt coordonatele vectorului de poziție Reper cartezian în plan. Arhiva conţine trei teste, pe stiluri de învăţare, la unitatea de învăţare: Reper cartezian în plan , clasa a X-a, 3h/săpt, an şcolar: 2008/2009 Reper cartezian in plan - Proiect didactic, cls. a X-a . 4 iunie 2006, 14:41. 0 stele | 0 review-uri. Pentru casa a X-a, 3h/sapt, recapitulare finala REPER CARTEZIAN N PLAN. 1.1 REPER CARTEZIAN IN PLAN COORDONATELE UNUI VECTOR Un reper cartezian n plan este definit de o pereche ordonat format din dou axe perpendiculare, avnd aceeai origine. Punctul O se numete originea perpendiculare, aceea nume reperului. Prima ax, notat Ox, se numete axa absciselor, iar a doua ax, notat ax, notat Ox, nume.

Video: Reper cartezian în plan

Reper cartezian în plan matrescu 31

Gasesti materialul complet si multe altele pe www.profesorultau.r Lectii Video Matematica > Clasa a 10-a > Geometrie > Geometrie - reper cartezian in plan.coordonate carteziene. Geometrie - reper cartezian in plan.coordonate carteziene. Trebuie sa te inregistrezi pentru a putea vedea acest continut. Harta Site. Reper (sistem) cartezian. Fie OX si OY doua drepte perpendiculare, pe care se considera: - aceeasi unitate de masura, - un sens pozitiv de parcurgere, indicat prin sageti (pentru OX, este la dreapta lui OY, iar pentru OY este deasupra lui OX) ; Atunci XOY se numeste reper cartezian(sau sistem cartezian)

Reper cartezian. Distanţa între două puncte in plan. Fie un reper cartezian xOy cu axe ortogonale (perpendiculare) în planul P, cu originea in O(0;0) şi cu sensurile pozitive ale axelor indicate.. Fie reperul cartezian (Oij) unde i și j sunt VERSORII celor două axe(i-versorul axei absciselor Ox iar j versorul axei ordonatelor Oy). Dacă P(X,Y) este un punct în plan atunci VECTORUL OP se descompune după direcțiile date i și j: OP=Xi+Y Reper cartezian în plan. Fie un punct fixat în plan, numit origine şi doi versori ortogonali (au norma şi direcţiile lor sunt perpendiculare). Definiţie: Sistemul se numeşte reper cartezian ortogonal. Definiţie: Dacă este un punct în plan, atunci de reprezentant se numeşte vectorul de poziţie al punctului {O`, i `, j`} în planul E2 (izomorf cu R2). Primul reper cartezian va mai fi notat şi Oxy iar cel de al doilea O`x`y`, după numele axelor de coordonate asociate. Fie M  E2 un punct ale cărui coordonat

Coordonate carteziene în plan În cadrul acestui capitol, vei citi despre: distanța dintre două puncte în plan , coordonatele unui vector în plan , operații cu vectori legați , panta unei drepte și unghiul dintre două drepte , ecuația dreptei determinată de un punct și de o direcție dată și ecuația dreptei determinată de două puncte distincte Despre coordonatele carteziene ale unui vector s-a mai menționat și în primul capitol al acestui eBook. În această secțiune vei primi informații în plus despre vectorii în plan; și anume: vei afla care sunt coordonatele unui vector. Având definită noțiunea de coordonate a unui vector, se pot afla coordonatele vectorului sumă, respectiv coodonatele. Se stie ca ecuatia generala a unei drepte d data intr-un sistem cartezian ortogonal xOy (sau reper cartezian ortogonal in plan (O)) este : ax + by + c = 0, a,b,c IR. Daca y = 0 atunci iar daca x = 0 atunci si deci d Ox =si d Oy =(cu conditiile a 0 si b 0). Notam cu a masura unghiului dintre vectorul director al dreptei si versorul Reprezentarea analitica a dreptei in plan Ecuatia carteziana generala a dreptei. Consideram un plan cartezian P, cu un reper cartezian Ox, Oy. Daca are loc relatia de mai sus spunem ca d este dreapta de ecuatie: si se scrie. 1. Aflati valoarea parametrului pentru care dreapta de ecuatie trece prin punctul. Deci c=-3

Reper cartezian in plan. Autor: Iulia Liberis. Descriere: articol pentru Clasa a X-a publicat in data de 21 Apr 2008, nivel de dificultate . Domenii: ---. Cei doi vectori orientează două semidrepte numite axe de coordonate sau axe carteziene. Fie respectiv proiecţiile ortogonale ale punctului pe axa respectiv . Atunci Reper cartezian in plan exercitii rezolvate Variante bac 2012 M1 In legatura cu variantele date la examenul de bacalaureat la matematica in anul 2012 in sesiunea pentru olimpici,in sesiunea iunie-iulie si in sesiunea august ar fi interesant de vazut daca subiectele din aceste variante seamana cu subiectele propuse de minister in modelul oficial.

MATEMATICON - Cel mai bun Program de Pregatire pentru Bacalaureat - la Matematica - Online.Produs cartezian - reper cartezian.http://www.matematicon.ro/#mate.. Un sistem de coordonate cartezian în două dimensiuni este definit de obicei de două axe în unghi drept una cu cealaltă, formând un plan. Axa orizontală este în mod normal etichetată x , și axa verticală este notată cu y . Într-un sistem de coordonate tridimensional se adaugă o altă axă, de regulă notată cu z , furnizând a treia dimensiune de măsurare a spațiului Un astfel de sistem se mai numeşte şi reper cartezian şi este folosit pentru a determina poziţia unui punct în plan, atunci când se cunosc coordonatele sale. Axa Ox se numeşte axa absciselor, iar axa Oy se numeşte axa ordonatelor Observatie: Daca triunghiul este raportat la un reper cartezian in spatiu si are varfurile A(x A,y A, z A), B(x B,y B, z C), C(x C,y C,z C) atunci aria sa este data de . Nu demonstram acest rezultat dar facem observatia ca , daca punctele apartin planului xOy suntem in cazul particular z k =0, k=1,2,3 si obtinem , adica rezultatul stabilit anterior Distanţa dintre două puncte în plan se măsoară cu ajutorul riglei, dar se poate determina şi în funcţie de coordonatele celor două puncte. În această Read Mor

1.Reper cartezian in spatiu Introducerea unui reper cartezian in spatiu se face trecand in mod natural de la cadrul bidimensional la cel tridimensional. Vom numi deci reper cartezian in spatiu un reper triortogonal (O,), in care O este originea, iar sunt versorii celor trei axe: a absciselor, a ordonatelor si, respective, a cotelor

Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan. Coordonatele unui vector în plan; coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real. Ecuaţii ale dreptei în plan determinată de un punct şi de o direcţie dată, şi ale drepte Reper cartezian in plan. Reper cartezian in plan. Coordonate carteziene - aplicatii-TC; Coodonatele unei sume vectoriale-TC+CD+CDS; Teste saptamana 4 (fisa , rezolvare) S4 ALGEBRA: Calcule cu puteri si radicali(TC+CD) Multimi de numere(TC+CD+CDS) Operatii cu radicali-TC; Recapitulare puteri si radicali - TC (fisa1, fisa2 , fisa3

Lec ţia 1 : Reper cartezian Lec ţia 2 : Ecuaţiile unei drepte în plan Conţinutul lecţiei 1 : Conţinutul lecţiei 3: Partea 1. Reper cartezian, coordonate carteziene Partea 2. Relaţii metrice Probleme rezolvate Partea 1. Ecuaţiile dreptei Probleme rezolvate BAC 20 1 Daca sunt date intr-un reper cartezian doua drepte prin ecuatiile lor generale astfel: atunci unghiul format de cele doua drepte se calculeaza cu formula: Daca cele doua drepte sunt date prin ecuatiile lor explicite astfel: atunci unghiul celor doua drepte se poate calcula cu una din urmatoarele formule: Exercitii rezolvate: Ex.1. Sa se calculeze masura [ Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan Un reper cartezian este definit de o pereche ordonata de axe perpendiculare,avand aceeasi origine O.Punctul O se numeste originea reperului.Prima axa notata Ox,se numeste axa absciselor,iar a doua axa notata Oy se numeste axa ordonatelor.Daca A(x 1. REPREZENTAREA GEOMETRICĂ A NUMERELOR COMPLEXE În plan se consideră un reper cartezian xOy; afixul punctului P se notează z P. 1) a) Reprezentaţi imaginile numerelor complexe z 1=3+3i, z 2=-1+i, z 3=-3+3i, z4=1-i. b) Demonstraţi c ă imaginile numerelor complexe z1, z 2, z 3, z 4 sunt vârfurile unui romb Fie {O, i, j} (xOy) un reper cartezian în spa ţiul punctual euclidian E2. Defini ţia urm ătoare permite introducerea riguroas ă a no ţiunii de curb ă plan ă folosind diferite tipuri de reprezent ări: explicit ă, implicit ă, parametric ă etc. Defini ţia 8.1.1 Numim arc simplu de curb ă plan ă, mul ţimea (C) a punc

Planul Consideram un reper cartezian (ortonormat, pozitiv) R= fO ;i ;j ;k gin raport cu care vom exprima coordonatele punctelor, respectiv vectorilor ce intervin. Un punct P de vector de pozitie r apartine planului ˇdaca si numai daca! AP = r r A este un vector din planul vectorial director !ˇ : 9t ;s 2R a :i :r r A = t u +s v Coordonate carteziene, distanta dintre doua puncte. Distanța dintre două puncte A (xA, yA), B (xB, yB) este dată de formula: A B = x B - x A 2 + y B - y A 2. Coordonatele punctului P care împarte segmentul AB în raportul A P P B = k: P x A + k x B 1 + k, y A + k x B 1 + k. Coordonatele mijlocului unui segment AB este: M x A + x B 2, y A. Toate punctele dintr-un sistem de coordonate cartezian luate împreună formează un așa-numit plan cartezian. Ecuațiile care folosesc sistemul de coordonate cartezian sunt numite ecuații carteziene. Punctul de intersecție a axelor se numește origine și se notează cu O. Axele x și y definesc un plan denumit planul xy

Reper cartezian in plan - Proiect didactic, cls

  1. Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O;~i;~j).Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului M (relativ la O).Daca ¡¡! OM = x~i + y~j cu x;y 2 R, numerele x si y se numesc coordonate (x - abscisa; y - ordonata) punctului M in reperul (O;~i;~j).Prin M(x;y) se noteaza faptul.
  2. ate de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei deter
  3. În acest tutorial prezentăm noțiunile de Reper cartezian și Cadrane trigonometrice, explicăm într-o manieră grafică ușor de înțeles și de asimilat noțiunile generale legate de acestea și vizăm înțelegerea manierei de reprezentare a punctelor în plan

1 Reper Cartezian - Scrib

19 cls10 Geometrie reper cartezian in plan coordonate

Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan. Coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real Accesul este GRATUIT la toate materialele postate pe acest blog! VECTORI (lecții de matematică -clasa a 9-a) -teorie, FORMULE, exemple și exerciții rezolvate: descompunerea unui vector într-un reper cartezian (modulul unui vector, conditia de coliniaritate), vectori de poziție Lecția 1) Descompunerea unui vector într-un reper cartezian: Fie reperul cartezian (Oij) unde i și j sun Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distan ţa dintre dou ă puncte în plan. Coordonatele unui vector în plan; coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un num ăr real. Ecua ţii ale dreptei în plan determinat ă de un punct şi de o direc ţie dat ă, şi ale dreptei. 2. Sisteme de coordonate in plan Definitia 2.1. Sistemul , unde este un punct fixat, iar este o baza a lui V2 se numeste reper cartezian in planul . El se numeste ortonormat daca baza este ortonormata si in acest caz se noteaza . Fie E2 . Deoarece este o baza a lui V2 vectorul reprezentat de admite descompunerea unica Reper cartezian în plan. Vectori coliniari. Descompunerea unui vector după doi vectori dați. Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană 5 Topics Expand. Lesson Content 0% Complete 0/5 Steps Vectorul de poziţie al unui punct. Vectorul de poziție al centrului de greutate al unui triunghi.

Reper cartezian în plan, Ccoordonate carteziene în plan. Calcule de distanțe și arii. Programa pentru Bac Matematică 2020 - Clasa a XI-a. Structuri algebrice. Legi de compoziție, proprietăți. Structuri algebrice: monoid, grup, inel, corp. Exemple: mulțimile. Programa pentru Bac Matematică 2020 - Clasa a XII- · Reper cartezian în plan, coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei a doi vectori, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real, coordonate carteziene ale unui punct din plan, distanţa dintre două puncte în plan. Reper cartezian in plan, coordinate carteziene in plan, distanta dintre doua puncte in plan Coordonatele unui vector in plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector si un numar real Ecuatii ale dreptei in plan determinate de un punct si de o directie data si ale dreptei determinate de doua puncte distincte reper cartezian. Termeni cheie Resurse Triunghi şi triunghiuri particulare Reper cartezian în plan Puncte în reper cartezian în plan Formula distanţei dintre 2 puncte Distanţa de la un punct la o dreaptă Aria triunghiului dat prin coordonate carteziene Laborator de informatică (24 computere) Laptop+videoproiector (profesor) Softul GEOGEBR

Geometrie - reper cartezian in plan

2. Sisteme de coordonate în plan. Definitia 2.1. Sistemul , unde este un punct fixat, iar este o baza a lui V2 se numeste reper cartezian în planul . El se numeste ortonormat daca baza este ortonormata si în acest caz se noteaza . Fie E2 . Deoarece este o baza a lui V2 vectorul reprezentat de admite descompunerea unica Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan. Ecuaţii ale dreptei în plan determinate de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei determinate de două puncte distincte; Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate; linii importante în triunghiu. Clasa a XI-a. Elemente. Dacă ai ajuns la geometrie la matematica de clasa a X-a și vrei să înveți despre calculul distanței dintre două puncte în plan, ai ajuns la locul potrivit! Una dintre primele formule studiate este cea de calcul a distanței dintre două puncte, atunci când ai coordonatele lor date. Verifică cât de bine ai înțeles-o rspunzând la întrebările din acest clip Reper cartezian in plan - Reper cartezian in plan.Coordonatele unui vector. Coordonatele unei sume vectoriale-TC - Mijlocul unui segment-TC+CD+CDS Teste saptamana 5 (fisa, rezolvare) S5 ALGEBRA Logaritmi 5 / 3

28.Se consider reperul cartezian xOy _i puncteleA(1, 1)_iB(3,5) . S se determine coordonatele punctului C din plan astfel încât OA OB OCð+ ð= ðuðuðuðr ðuðuðuðr ðuðuðuðr. 29.Se consider dreptele distincte d1:ax+2y=2 _id2:8x+ay=4 . S se de termine valorile parametrului real a astfel încât dreptele d1 _id2 s fie paralele • Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan. • Coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real. • Ecuaţii ale dreptei în plan determinate de un punct şi de o direcţie dată şi ale drepte

4. Tipuri de probleme (sectiuni in corpuri geometrice; corpuri inscrise, corpuri circumscrise).Clasa a XI-aElemente de algebra liniara si geometrie analitica1. Reper cartezian in plan si spatiu. Ecuatii ale dreptei in plan; ecuatii ale planului si dreptei in spatiu. Conditii de paralelism si perpendicularitate EMP 1. PLANUL VECTORIAL. OPERATII¸ CU VECTORI 1.2. BREVIAR TEORETIC 1.2.1Planul afin Este planul în care vom întâlnii vectori, puncte (a caror multime¸ o vom nota cu˘ M) si¸ drepte. Vom nota acest plan cu P. Vom putea înzestra acest plan afin cu un reper cartezian, alegând un punct O (originea reperului) si¸ do

Reper cartezian în planMatematica programa de bacalaureat 2013

Distanta dintre doua puncte in plan, cand se cunosc

Descompunerea unui vector într-un reper cartezian(clasa a

Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte din plan de forma x m sau y m, cu m R Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie, lecturi grafice Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Reper cartezian în plan, coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un . 2. Descrierea analitica, sintetica sau vectoriala a relaţiilor de paralelism şi de perpendicularitate 3. Utilizarea informaţiilor oferit Funcţii; lecturi grafice • Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte în plan de forma x = m sau y = m , cu m ∈ E • Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a.

Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice. Condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane. Drepte în plan de forma x=m, sau y=m, mєR. Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii Modalităţi de a descrie o funcţie, lecturi grafice Aranjamente. Combinări. Binomul lui Newton.Matematici financiare Elemente de calcul financiar: procente, dobânzi, TVA.Geometrie Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan.Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan, calcule de distanţe şi de arii Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice, condi ii algebrice pentru puncte aflate în cadrane, drepte în plan de forma x m sau de forma y m, m R; Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi d • Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane. Drepte în plan de forma x=m, sau de forma ymm= , ∈\; • Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, exemple d

Experio

1 . Liviu JALB Octavian STNIL . VECTORI, TENSORI, CMPURI - de la concept la aplicaii - Bucureti, 2015 . Fundaia . Floarea Darurilor . 2 . Culegerea textului i tehnoredactare Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan. Coordonatele unui vector în plan; coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real. Evaluare Recapitulare 2 2 1 1 S10 S11 S12 S12 ECAUȚII ALE DREPTEI ÎN PLAN (6ore) 2 Reper cartezian in plan. Un reper cartezian ortogonal in plan este definit de o pereche ordonata de axe perpendiculare, avand aceeasi origine O. Punctul O se numeste originea reperului. Prima axa,notata Ox, se numeste axa absciselor, iar a doua axa, notata Oy, se numeste axa ordonatelor. Notatia uzuala pentru un reper Consideram un reper cartezian cu originea in coltul terenului, in locul indicat de unul dintre stegulete, astfel incat axa sa coincida cu linia portii si axa cu linia laterala de aut. Se a a coordonatele punctului de unde priveste jucatorul (29.84,16.5,1.5

Coordonate carteziene in plan - Liceunet

Coordonatele unui vector in plan - Liceunet

Raport˘am planul la un reper cartezian cu originea în O— mijlocul segmentului [EF],având 47. Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro pe BCca ax˘a Ox¸si perpendiculara în Ope BCca ax˘a Oy.Consideram c˘ a˘ F(1,0) în plan; Trigonometrie și aplicații ale trigonometriei în geometrie. Clasa a X-a: Numere reale; Funcții și ecuații; Metode de numărare; Geometrie: reper cartezian în plan; coordonatele unui vector în plan. Clasa a XI-a: Elemente de calcul matriceal și sisteme de ecuații liniare: matrice, determinanți, sisteme de ecuații liniare. 2 Reper cartezian in plan. Produs cartezian. Distanta dintre doua puncte Predare-invatare 7A 29.05.2018 12:10-13 13. Probabilitati conditionate Predare-invatare 10 B 30.05.2018 11:10 ,-12 14. Funcția de gradul al II-lea Recapitulare 9B/ Matematica-Stiintele Naturii 30.05.2018 12:00-13. Lec ţia 1 : Reper cartezian Lec ţia 2 : Funcţii Conţinutul lecţiei 1 : Conţinutul lecţiei 2 : Partea 1. Condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane Partea 2. Produsul cartezian Partea 3. Drepte în plan de forma x = m, sau de forma y = m, m є R. Partea 1 • Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte în plan de forma x = m sau y = m, cu m . • Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie

1 Reper Cartezian

Ecuatia explicita a unei drepte - rasfoiesc

Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distan ţa dintre dou ă puncte în plan; Coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un num ăr real; Ecua ţii ale dreptei în plan determinate de un punct şi d e o direc ţie dat ă şi. Reper cartezian în plan, coordonate carteziene. Distanţa dintre două puncte, coordonatele mijlocului unui segment, coordonatele centrului de greutate al unui triunghi. Coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real

Reprezentarea analitica a dreptei in plan Ecuatia

Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanta dintre douä puncte în plan. b. Coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector si un numär real. c. Ecuaÿii ale dreptei în plan determinatä de un punct si de o directie datä, si al De Petre Dobrescu, Miercuri, 24 iunie 2020, 07:50 La sesiunea din iunie 2020 a examenului de Bacalaureat, s-au înscris 155.000 de elevi, cu 20.000 mai mult față de anul trecut. Aproape 32.000 de elevi sunt din sesiunile anterioare. Recomandări Patronul abatorului din Germania unde peste 650 de români au coronavirus a venit la partide de [ Vectori in plan Breviar de teorie Probleme propuse Definitia vectorilor. Operatii cu vectori Vectori coliniari. Descompunerea unui vector dupa doua directii date Vectori intr-un reper cartezian Teorema lui Menelaus. Teorema lui Ceva. Reciproce Elemente de trigonometrie Breviar de teorie Probleme propuse Masura in grade sexagesimale. Masura in.

Reper cartezian in plan exercitii rezolvate,Variante bac

Se considera un plan˘ ˇsi¸ R = (O;~i;~j) un reper cartezian ortonormat al sau. Consider˘ am de asemenea elipsa˘ Ea carei ecua¸tie fa¸t˘ a de reprerul cartezian ortonormat˘ R0= (O0;~e 1;~e 2) este 10X2 + 5Y2 = 10, unde O0 4 5; 2 5 si¸ ~e1 = 2 p 5 ~i 1 p 5 ~j si¸ ~e 2 = 1 p 5 ~i + 2 p 5 ~j. Afla¸ti ecua¸tia elipsei Efa¸ta de. Geometrie Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan Coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului. • Elemente de geometrie analitică în plan: reper cartezian, coordonate carteziene, distanța dintre două puncte în plan, coordonatele unui vector, ale sumei vectoriale și ale produsului dintre un vector și un număr real, ecuația dreptei în plan determinată de un punct și de o direcție dată, ecuația dreptei în plan Geometrie analitică în plan. Reper cartezian. Ecuaţii ale dreptei. Condiții de coliniaritate, paralelism și perpendicularitate. Determinarea unghiului a două drepte. Distanţa de la un punct la o dreaptă. Aria unui triunghi. Ecuațiile cercului. Ecuația carteziană redusă a elipsei, a hiperbolei,

Produs cartezian - reper cartezian - Matematica clasa a IX

4 Capitolul 5.Tensori. 1. Tensori. De-ni‚tie. Expresia analitica a unui tensor în raport cu o baza. Exemple. Schimbarea componentelor unui tenso Introducere și definiții. Conceptul de spațiu vectorial va fi explicat în primul rând prin descrierea a două exemple concrete: Primul exemplu: săgeți în plan. Primul exemplu de spațiu vectorial constă din săgeți într-un plan, pornind de la un punct fix (originea).Acestea sunt folosite în fizică pentru a descrie forțele sau vitezele.Date fiind oricare două astfel de săgeți. • Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan. • Coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real Nici un rezultat Va rugam verificati daca a-ti scris corect cuvantul cautat. La cautarea dupa expresii sau cuvinte cheie folositi minim 3 si maxim 30 de caractere.

Curs Clasa a 10-A Fr Matematica de Postat Pe Portal - [PDF

Coordonate carteziene - Wikipedi

Reper cartezian în plan. Ecuații ale dreptei în plan. Condiții de coliniaritate, paralelism și perpendicularitate în plan. Determinarea unghiurilor dintre drepte. Distanța de la un punct la o dreaptă în plan. Aria unui triunghi. Ecuațiile cercului. Ecuația carteziană redusă a elipsei, a hiperbolei, a parabolei Reper cartezian în pla, coordonatele unui vector plan, coordonatele sumei vectoariale, coordonatele produsului dintre un vector un numär real, coordonate carteziene ale unui punct din plan, distanta dintre douä puncte în plan . Ecuatia unei drepte care trece prin douä puncte, panta unei drepte, ecuatia unei drepte car Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice; condiții algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte în plan de forma xm sau de forma ym , m Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi d Sa se afle aria unui triunghi care are varfurile situate intr-un reper cartezian , astfel incat A(1.3),B(-4.9) si C(0.1). I) Pe hartia cu patratele, intr-un sistem de coordonate xOy, desenam triunghiul ABC

Distanţa dintre două puncte în plan, Mijlocul unui segment

Fix6nd un punct O ?n planul P, oricilrui ptnct M din planul P i se asociazd vectorul V=Ort, numit vectorut de pozifie al punctuluiM. Notafii: M(f) - punctul M care are ca vector de poziTie vectorul y'; fu - vectorul de pozilie al punctului M. r Vectorul de pozifie aI punctului care imparte un segment intr-un raport da Descrierea unor configuraţii geometrice analitic│Geometrie │ │sau utilizând vectori │ Reper cartezian în plan, coordonatele unui │ │2. Descrierea analitică, sintetică sau vectorială a│vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, │ │relaţiilor de paralelism şi de perpendicularitate │coordonatele produsului dintre. Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan. Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan, calcule de distanţe şi de arii. Clasa a XI-a. Elemente de algebră. Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare Permutări; Matrice. Geometrie Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan Coordonatele unui vector în plan; coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului. • Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mul ţimi numerice; condi ţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte în plan de forma x = m sau y = m, cu m∈ℝ; • Func ţia: defini ţie, exemple, exemple de coresponden ţe care nu sunt func ţii, modalit ăţi de a descri

VECTORI (lectii de matematica -clasa a 9-a) – #Distanta De La A La B