Home

Aviz tehnic ocpi

Documente Cadastrale | Cadastru si Intabulare din Brasov

Avize tehnice TOTAL Surve

 1. Avize tehnice. Avizul tehnic este un plan de situatie al unui imobil, care, ulterior redactarii dosarului, este depus spre avizare la OCPI. Dosarul de aviz difera in functie de situatie, acestea putand fi: Aviz tehnic pentru PUZ, PUD, PAC. Aviz tehnic pentru schimbare numar postal
 2. Aviz tehnic (Ridicare topografică avizată OCPI) Întocmim următoarele tipuri de documentații topografice: planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale ( PUG ); planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice zonale ( PUZ )
 3. aviz tehnic ocpi Documentatie tehnica efectuata in vederea obtinerii unui Aviz Tehnic O.C.P.I. pentru diverse obiective: Plan pentru Autorizatie de Construire, Aviz tehnic pentru PUG, PUZ, PUD, Scoatere din circuitul agricol, et
 4. ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI - NECESAR OBTINERII PAC, PUG, PUZ, PUD / CERTIFICATULUI DE URBANISM / SAU NUMARULUI POSTAL: 1. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox; 2. Actele de proprietate - copii xerox; 3
 5. Aviz tehnic. Ridicare topografică avizată OCPI. Întocmim următoarele tipuri de documentații topografice: planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale (PUG); planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice zonale (PUZ)

imobiliarä (OCPI), avizeazã tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de cätre expertii judiciari în specializarea topografie, cadastru geodezie. (2) Avizarea tehnicä a expertizelor judiciare preväzute la alin. (1 în conformitate cu art. 4 lit. I) din Legea cadastrului si 6. aviz A.N.I.F 7. ridicare topografica Stereo 70 8. copie achitare taxa. Tarife OCPI - reprezentand ordinul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de O.C.P.I. Daca mai aveti nevoie de alte tipuri de informatii legate de avizeclick aici. O.C.P.I. Bucuresti / Ilfov sos Aviz tehnic OCPI nece­sar obținerii număru­lui poștal; Aviz tehnic OCPI nece­sar PUZ, PUD, PAC; Ridicari topografice necesare pentru PUZ, PUD, PAC; Ridicari topografice necesare oricarui tip de investitie ( in conformitate cu tema de proiectare) Trasari limite de proprietate in conform cu coordonatelor din documentatia cadastral (2) Receptia tehnica a planului de amplasament si delimitare a imobilului se realizeaza fara participarea expertului judiciar. Art. 5 (1) Competenta receptiei planului de amplasament si delimitare a imobilului revine OCPI judetean, in a carui raza de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii PAC, PUZ, PUD, PUG, sau Certificatului de Urbanism: de la 1000 RON: 250 RON: 15 zile: 10: Actualizare / Rectificare cadastru Modificarea limitei de proprietate Modificarea suprafetei imobilului: 1000 RON: intre 60 RON - 180 RON: 15 zile: 11: Obtinere Extras de Carte Funciara pentru Informare: 130 RON: 20 RON.

Aviz tehnic PUZ, PUD - cadastrutopografie

Documentatii aviz tehnic OCPI - Efectuam documentatii pentru aviz tehnic OCPI, necesar ob?inerii Certificatului de Urbanism, a Proiectului pentru Autoriza?ia de Construire (PAC) , Dafir Cadconsult Srl, Str. Kiev, Nr. 2A, Dumbravita, ID: 1856624 Actele necesare pentru aviz tehnic OCPI - necesar obținerii PAC / Certificat de urbanism / Număr poștal: Documentația cadastrală existentă - copie; Extras de Carte Funciară pentru informare (recent) - în original (doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PAC) tehnice judiciare. Art. 6 (1) Recepţia se finalizează prin întocmirea de către OCPI, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr

Expertiza MLPAT pentru obtinere aviz edificare modificari

- plan de situatie existent în format topografic vizat de OCPI, in 2 ex., scara 1:5000 pana la 1:500 (și pe suport digital pentru operatiunile de alipire/dezlipire) Optional: - un memoriu tehnic cu o descriere a ceea ce se intenționează să se facă acolo și mai ales cu suprafața de intervenție Expertiza tehnica topografica extrajudiciara, identificare teren. parcelari, lotizari de terenuri bazate pe propuneri de parcelare efectuate de arhitecti colaboratori ; Aviz tehnic OCPI(ANCPI) necesar obtinerii PAC, PUZ, PUD; Aviz tehnic necesar obtinerii numarului postal Topografi Aviz tehnic ocpi - necesar obținerii PAC, PUG, PUZ, PUD/certificatului de urbanism sau a numărului poștal 1. Documentația cadastrală existența. - copie xerox Acordarea/schimbarea numarului postal se face uzual pe baza documentatiei cadastrale avizate de catre Oficiul de cadastru. In cazul in care aceasta documentatie cadastrala nu exista dar detii un imobil care are / nu are acordat numar postal si doresti sa obtii/schimbi numarul postal atunci ai nevoie de o documentatie pentru aviz tehnic numar postal

Aviz tehnic OCPI pentru schimbare nr. poștal 650 Termenul de avizare în regim normal este de 15 zile lucrătoare, iar termenul de avizare în regim de URGENȚĂ este de 5 zile lucrătoare E-Autorizații - Firmă specializată în obținerea autorizărilor și avizelor. Plecând de la documentele furnizate de dvs. realizăm analiza documentației și vă prezentăm soluția optimă în funcție de stadiul în care se află lucrarea, venind cu o ofertă de servicii personalizată Aviz tehnic OCPI - necesar obţinerii PAC, PUG, PUZ, PUD / Certificatului de Urbanism sau Numărului Poştal. Acte în copii legalizate. Certificat de urbanism - copie legalizată ( doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PUZ, PUD, PAC ) Documente în original Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii numarului postal ori, dar taxele percepute de OCPI sunt de 5 ori mai mari decat in regim normal... totale Leica, sisteme GPS Leica), au verificarea metrologica la zi. *Lucrarile sunt. AVIZ TEIINIC RACORDARE PENTRU CONSUMATOR NECASN[C 189633950 din 27.07.2017 Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. 189633950 din dala 04-07.2017, având ca scop dczvoltarea unui loc de documente prevñzutc de Regulament: copia prezentului aviz tehnic de racordare; capia actului de identitate. certificatullli de.

aviz tehnic OCPI : alt tip de lucrare : Contact. Nume * Telefon * Email * Mesaj * * campuri obligatorii. Trimite Alege judetul tau. Localizare teren. Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism lucrarii de cadastru in regim de urgenta, termenul de avizare se reduce de 3 ori, dar... conform normativelor in vigoare emise de catre Agentia Nationala de Cadastru... si Publicitate Imobiliara si de un autorizat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate.

Firme cadastru si intabulare autorizate - Cauta firma/PFA care se potriveste cerintelor tale dupa: nume, tipul entitatii, judet si tipul de lucrare executat Acte necesare pentru cadastru si intabulare apartamente Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original; in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor (unde este cazul), inclusiv actele invocate in certificatul.

Aviz de oportunitate- se impun conditiile in care va fi intocmit PUZ-ul ; Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și urbanism este organ consultativ cu atribuții de analiza, expertizare tehnica și consultanța, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului-șef Topo MC - Cadastru, Intabulare, Topografie Inginereasca. CALITATE SI PROFESIONALISM. Suntem un colectiv cu pregatire de specialitate si cu experienta, mereu atenti la nevoile tale. Iti oferim. Solutia. Ideala. SERVICII. TOPOGRAFICE Aviz ocpi. Documentatia pentru solicitarea avizului de incepere a lucrarii. Documente necesare (exemplare de predat catre O.C.P.I.): 1. Scopul emiterii avizului de începere a lucrărilor, denumit în continuare aviz , este stabilirea condiiilor de execuie şi de utilizare a resurselor disponibile,. Aviz incepere lucrari Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii PAC / Certificatului de Urbanism sau obtinerii numarului postala. Click aici pentru: ACTE NECESARE Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii PAC/ Certificat Urbanism / Numar Postal 7. Aviz tehnic OCPI, necesar obtinerii Certificatului de Urbanism, a Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC) sau obtinerii numarului postal; 8. Relevee constructii civile si industriale; 9. Consultanta de specialitate in domeniu, oferita gratis pentru lucrarile comandate. Ce este cadastrul? Definitii si caracteristici

Documentatii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obtinerii numarului postal; Relevee constructii civile si industriale. Consultanta de specialitate pentru cadastru si intabulare este oferita gratis pentru lucrarile comandate incadrare in zona vizat OCPI 2 5 Memoriu tehnic explicativ 1 6 Plan incadrare in PUG 2 7 Plan incadrare in zona OCPI 2 8 Plan de situatie pe suport cadastral 2 Intocmit C.Arh. Rodica Ungureanu Constructiile propuse vor respecta conditiile impuse prin avize, si se vor aviza cu conditi - (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI), avizează tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de către experţii judiciari în specializarea topografie, geodezie şi cadastru

Formulare - OCPIB. Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidentele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.700 / 2014. Nume formular: Documente necesare pentru dosar. Cerere de inscriere in cartea funciara. Cerere tip OCPI Timis. Lista cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile sale subordinate. conform Ordinul directorului ANCPI nr. 16/2019, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale. Documentatii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obtinerii numarului postal; Relevee constructii civile si industriale. Consultanta de specialitate pentru cadastru si intabulare oferita gratis pentru lucrarile comandate Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obtinerii numarului postal; Expertiza tehnica topografica extrajudiciara, identificare teren; Trasari terenuri - transpunerea pe teren a limitelor de proprietate (intarusari terenuri Când este nevoie de întocmirea unei ridicări topografice cu aviz OCPI? Procedura de întocmire a documentației pentru ridicarea topografică cu avizare OCPI este necesară în următoarele situații: atunci când se urmărește încheierea contractelor de închiriere, arendare sau concesionare. După depunerea documentației se va aștepta.

Aviz Tehnic O.C.P.I. - CADASTRU MAXI

Aviz Tehnic PUG/PUZ/PUD - cadastrubucuresti

 1. După obţinerea avizelor, acestea trebuie depuse la registratură în vederea întocmirii proiectului de execuţie a branşamentului de apă/ racordului de canalizare. Pe toată perioada de la depunerea cererii şi până la finalizarea proiectului se ţine legătura telefonic cu solicitantul. Pasul nr. 2: Execuţia lucrării
 2. în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice î
 3. Tot ce trebuie să știi pentru autorizarea unei construcții. Scris de. Ionuț ONOFREI. Publicat în 06/11/2017. Obținerea unei autorizații de construire parcurge un drum anevoios și îndelungat. Nenumăratele avize și analize de la nivelul instituțiilor implicate în procesul de autorizare pot duce, de multe ori, la obținerea actului.
 4. OCPI Ilfov - 12.06.2020. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov va relua activitatea de relatii cu publicul incepand cu data de 15.06.2020. Persoanele fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate, notarii publici si celelate categorii de persoane care au acces, pe baza de user si parola, la sistemele informatice.
 5. OCPI - Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara constanta , OCPI, ocpi, ANCPI, cadastru, carte funciara, geodezie, topografie, cartografi

Aviz tehnic - Top Hota

 1. Avizul de edificare sau certificatul de atestare a edificarii reprezinta un document eliberat de catre primarie, in care atesta modificarile efectuate in apartament. Avizul de edificare este necesar catre OCPI pentru actualizarea documentatiei cadastrale. Vezi legea 7/2020 - Expertiza MLPAT pentru obtinere aviz edificare
 2. Documentatie tehnica privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obtinerii numarului postal; Relevee constructii civile si industriale. Consultanta de specialitate pentru cadastru si intabulare oferita gratis pentru lucrarile comandate. Lucrari topografice
 3. Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta. Tel/Fax: +4 0241 647495. E-mail: sjact.dga@mai.gov.ro. Aleea Zmeurei , 3 , Constanta. Tarife*. Lista tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile subordonate poate fi vizualizata accesand urmatorul link
 4. Intabulare terenuri si case - Trasari in constructii - Cadastru si carte funciara - Curbe de nivel - Alipire/Dezlipire imobile - Relevee case/apartamente - Aviz OCPI autorizatii de construire - Trasari limite de proprietate - Expertize extrajudiciar
 5. actele necesare pentru aviz tehnic ocpi - necesar obtinerii pac, pug, puz, pud, sau certificatului de urbanism: 1. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox
 6. Aviz tehnic OCPI in vederea obtinerii PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanis
 7. Documentaţii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obţinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obţinerii numărului poştal; Trasări Trasarea şi materializarea la teren a axelor din proiectul de execuţie

aviz tehnic OCPI ; RECENZII CLIENȚI. Datorită calității deosebite a serviciilor prestate și a seriozitații de care au dat dovadă, recomand cu căldura Cad GHB! Ioana Bârlog. Măsuratori exacte care ne-au ajutat să economisim enorm și servicii executate la termen. Recomand Termene. Pentru verificarea stadiului de soluționare a dosarelor, accesați: www.ancpi.ro. Pe prima pagină de internet a ANCPI, în Secțiunea Urmărire Cerere RGI, se poate afla dacă s-a emis referat de completare, s-a admis sau s-a respins cererea dumneavoastră Documentaþii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obþinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obþinerii numãrului poºtal; Trasãri. Trasarea ºi materializarea la teren a axelor din proiectul de execuþie; Înþãruºarea limitelor de proprietate Lipsa unei intabulări înseamnă că un imobil nu are setul actelor de proprietate complete și nu poate fi înstrăinat sau disponibil pentru alte operațiuni privind dreptul de proprietate al acestuia. Scopul cadastrului și intabulării este de identificare, măsurare și înscriere în Registrul de Carte Funciară și reprezintă o. Lista cuprinzând termenele pentru serviciile furnizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timis, pe baza Ordinului nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

Documentatii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC) Relevee constructii civile si industriale. Despre noi - studii topo Falticeni. studii topo Falticeni:. incadrare in zona vizat OCPI 2 3 Memoriu tehnic explicativ 1 5 Plan incadrare in zona / plan incadrare in PUG Constanta 2 6 Plan de situatie pe suport cadastral 2 Intocmit C.Arh. Rodica Ungureanu Constructiile propuse vor respecta conditiile impuse prin avize, si se vor aviza cu conditi Aviz tehnic pentru numar postal Acest tip de documentatie are ca principal scop determinarea pozitiei corecte a imobilului si exemplificarea caracteristicilor acestuia. Operatiile vor fi: efectuarea masuratorilor si colectarea datelor din teren, prelucrarea si raportarea datelor in planul de amplasament al imobilului Obtinerea de avize tehnice de la OCPI pentru: - Inceperea lucrarilor de specialitate - Certificat de urbanism - PUZ - Plan urbanistic zonal - PAC - Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - PUD - Plan urbanistic de detaliu ACTE NECESARE AVIZ TEHNIC OCPI - Documentatia cadastrala existenta - copie xerox. CADASTRU GALATI Oferim SERVICII CADASTRALE GALATI cu reduceri intre 20% SI 80% SC Planicad SRL ofera servicii complete de cadastru si intabulare in Galati, topografie si geodezie in judetul Galati

Topographic.ro. Cadastru si intabulare. Realizam lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente, terenuri cu/fara constructie, dezmembrare/alipire terenuri intravilan si extravilan in toate judetele. read more » 46. Acte necesare pentru notarea declaratiei de rezolutiune sau de reziliere prevazute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil. cerere tip; inscrisul constatator al declaratiei creditorului in forma autentica; dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate Expertiza MLPAT pentru obtinere aviz edificare de la primarie, pentru modificari interioare in apartament. Avizul de edificare sau certificatul de atestare a edificarii reprezinta un document eliberat de catre primarie, in care atesta modificarile efectuate in apartament. Avizul de edificare este necesar catre OCPI pentru actualizarea. 1. Completezi formularul. Completezi doar intr-un minut formularul de mai jos au ne contactezi . Noi avem grija ca informatia ta sa ajunga la toti expertii interesati. 2. Selectezi oferta. In 10 minute poti primi zeci de oferte. Alegi, dupa o analiza atenta cu cine vrei sa lucrezi, dupa recenzii, pretul cel mai bun, experienta sa. 3

Birouri Cadastru Sebes reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Sebes: Birou Cadastru Maxim.. Birou Cadastru MAXIM Birou de topografie, cadastru si geodezie Alba 0766.216.570 / 0358.112.909. Despre Noi. Datorita experientei profesionale, acumulata in timp, va oferim servicii de calitate efectuate in timp scurt la cele mai mici preturi GRAFICOM vă ofera următoarele servicii: - Măsurători topografice pentru întocmirea doverselor documentații de arhitectură, urbanism, peisagistică, rezistență, instalații, hidrotehnică. - Urmărirea în timp a deformărilor și deplasărilor construcțiilor

cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI), avizează tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de către experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie. (2) Avizarea tehnică a expertizelor judiciare prevăzute la alin. (1), în conformitate cu art Documentatii cadastrale pentru obtinere aviz tehnic (autorizarea lucrarilor de construire, obtinere numar postal) Documente necesare pentru avizul tehnic: Planul de amplasament si delimitare si fisa bunului imobil (pentru documentatiile cadastrale avizate de OCPI inainte de anul 2006), din documentatia cadastrala avizata anterior - in copie Documentatii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obtinerii numarului postal; Relevee constructii civile si industriale

Birouri Cadastru Alba Iulia

Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii PAC / Certificatului de Urbanism sau obtinerii numarului postal 1000 RON 200 RON 15 zile 10 Actualizare / Rectificare cadastru Modificarea limitei de proprietate Modificarea suprafetei imobilului 1000 RON intre 60 RON - 180 RON 15 zile 11 Obtinere Extras de Carte 130 RON 20 RON 3 zil Aviz tehnic OCPI, necesar obținerii Certificatului de Urbanism, a Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC) sau obținerii numărului poștal; Relevee construcții civile și industriale; Contact. Ing. Dipl. Florentin Boda Telefon: +40727.360.188 E-mail: office@generalsurveycorporation.ro

Acte necesare pentru aviz tehnic ocpi - necesar obtinerii PAC, PUG, PUZ, PUD / certificatului de urbanism sau a numarului postal : 1. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox Anexe conform Ordinului 700//014. [download] Anexa 1.2 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și a altor deținători. [download] Anexa 1.4 Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului. [download] Anexa 1.5 Formular proces verbal de încheiere a perioadei de publicare a. Cerere eliberare aviz/consultare reţele pe amplasament, împrejmuire teren, demolare construcţie, obținut de la OCPI la scară reală 1:2000 (care să Memoriu tehnic din care să reiasă modul de alimentare cu apă și deversare la canal, breviar de calcul, planul instalațiilor interioare**..

Aviz O.C.P.I. — Arhitect Proiecte case Amenajari ..

Servicii Topografie - cadastr

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Arad

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea

Toposma a apărut din nevoia unor oameni de a arăta ca într-o lume modernă, în care tehnologia a devenit mai importantă decât relaţiile umane, este posibilă oferirea unor servicii care să respecte imobil, categorie de folosinta, apartamentare, OCPI, BCPI, aviz tehnic, certificat de urbanism,.. aviz de amplasament - emis confom Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament aprobată prin Ordin ANRE nr. 38/2003; aviz tehnic de racordare - emis conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes local, aprobat prin HG nr. 867/2003. Acte emise de ANRE Ce este, cat costa si cum se obtine un ortofotoplan. Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru ortofotoplan sau email al detalii@aia-proiect.ro. Serviciul AIA Proiect este disponibil online, pentru toate localitatile. Un ortofotoplan este un document intocmit pe suport aerofotogrammetric, la scara predefinta (in general 1.

Prețuri - Veritatop

8. Aviz de oportunitate 9. Aviz OCPI 10. Aviz MAD 11. Aviz APM 12. Aviz DELGAZ 13. Avize EE,SANATATE, APA 14. Aviz TELEKOM 15. PLAN topo 16. Proces verbal OCPI 17. Invitatie dezbatere publica 18. Proces verbal etapa a II-a PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL - 17.02.2016 1. ANUNT - etapa I 2. Memoriu TEHNIC 3. RLU 4. CU 5. 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original; 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta - copii legalizate; 3

Documente – PCI TradingDelar Construct

Documentatii aviz tehnic OCPI - Dumbravita - Dafir

Ordin 16/2019 privind noile tarife pentru serviciile furnizate de ANCPI alplicabil de la 04.02.2019. Termenele pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate. Nr crt. Grupe de servicii. Cod. serviciu. Denumire serviciu. Termen regim normal. Termen in regim urgenta Orice Aviz Tehnic este dat în urma analizei temeinice a documentelor de către Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, constituită conform HCJ 37/1999, care are ca atribuții fundamentarea din punct de vedere tehnic a deciziei structurii de specialitate, din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru. Aviz tehnic necesar obtinerii PAC, PUG, PUD: 1000 Ron pret vechi, 800 Ron pret nou + taxe OCPI. Taxa O.C.P.I. = 200 RON; Rectificare limită / suprafaţă alte date tehnice: 900ron pret vechi, 700 Ron pret nou + taxe OCPI Taxa OCPI. = 120 RON (în funcție de actele de proprietate, nu mai mică de 120 RON) OCPI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară OPEE Operatorul Pieței de Energie Electrică din România aviz tehnic de racordare - emis conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes local, aprobat prin HG nr. 867/2003 Paul Stănescu pune punct speculațiilor și interpretărilor rău-voitoare. În cursul zilei de 7 august 2019, puțin după orele prânzului, senatorul Paul Stănescu, liderul social-democraților olteni, a remis o declarație de presă, referitoare la apariția în spațiul public, a unui Aviz Tehnic privind construirea unui parc.

Acte necesare cadastru Ploiesti - Acte inscriere

Solicitarea Certificatului de urbanism . Acesta este primul lucru necesar oricarei persoane care are intentia de a construi, demola, schimba destinatia unui teren, licita, cu mentiunea ca nu tine loc de autorizatie pentru nici una din aceste actiuni, ci se emite in vederea obtinerii acesteia Servicii, Documente, Acte necesare. Sunt solicitate conform: Legii 350/2001 cu toate modificările şi completările ulterioare, Legii 50/1991 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare, art. 36 din Legea 18/1991 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare, Ordinului 839/2009 cu toate modificările.

Obtinere certificat de urbanism, avize si documentatii

Aviz Sanatatea Populatiei. Documente necesare: 1.cerere tip solicitare aviz. 2.fisa tehnica completata. 3.copie certificat de urbanism - 1 exemplar. 4.plan de incadrare în zona - 1 exemplar. 5.plan de situatie scara 1:500 sau 1:1000 - 3 exemplare. 6.memoriu tehnic arhitectura. 7.actul de proprietate sau inchiriere Orice Aviz Tehnic este dat in urma analizei temeinice a documentelor de catre Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, constituita conform HCJ 37/1999, care are ca atributii fundamentarea din punct de vedere tehnic a deciziei structurii de specialitate, din cadrul autoritatii locale, desemnata sa emita avizul pentru documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism. • Delegare OCPI • Intocmire documentatii avize tehnice; • Intocmire documentatie tehnica cadastru general • Procesarea coordonatelor rezultate din masuratori si intocmirea documentelor specifice (documentatii de cadastru, planuri de situatie, procese verbale de trasare) • Urmareste finalizarea in termen a lucrarilor repartizat OCPI DE În anul 2017 au fost înregistrate venituri în sumä de 5069.996 lei. Structura veniturilor a fost urmätoarea: VAS LUI din activitatea de cadastru (avize si receptii tehnice, furnizare härti planuri cadastrale) suma de 651293 lei; din activitatea de publicitate imobiliarä (receptii si înfiintäri CF, ipoteci, notari

Cadastru şi Topografie Haintz Consulting - Experti

Plan de situatie cu viza OCPI de la Oficiu de Cadastru Proiect tehnica de executie cu lungimea bransamentului ce urmeaza a se executa pe domeniu public, Memoriu Tehnic+Schita Executie Extras CF (copie xerox si de data recenta - maxim 3 luni) Certificat de urbanims - copie aviz tehnic eliberat de Directia tehnic 11.Alte acorduri și avize solicitate prin certificatul de urbanism - copie și original; 12.Plan de încadrare în zonă scara 1:2000 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) pe care se va suprapune cartușul firmei d Aviz Tehnic Enel Electrica; 11. Acte necesare pentru scutire de impozit; 12. Acte necesare pentru eliberării duplicatului AC/CU; 13. Acte necesare pentru aprobarea lucrărilor de construcţii pentru imobile fără AC conform Legii 50/1991; 14 Se doreste achizitia serviciilor de proiectare, precum si executia propriu-zisa a lucrarilor pentru obiectivul de investitii privind SCARA EXTERIOARA DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, cu urmatoarele CERINTE OBLIGATORII: 1. Documentatie topografica pentru aviz OCPI; 2