Home

Certificat de urbanism schimbare de destinatie

Home. Certificat urbanism bransamente, schimbare de destinatie. Acte necesare eliberări certificatului de urbanism: cerere tip. act de proprietate, 1 exemplar. extras de pe ortofoto planul eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - copie, 2 exemplare. copie B.I. sau C.I Buna ziua, pentru a schimba destinatia unor spatii existente fara realizarea altor modificari sau lucrari de constructie este nevoie doar de eliberarea certificatului de urbanism pe baza urmatoarelor documente: - cerere tip - taxa certificat urbanism - act de proprietate legalizat - plan de situatie de la B.C.F Veti proceda prin procedura de autorizare pentru schimbare de destinatie. 1. Certificat de urbanism 2. Autorizatie de construire pentru schimbare de destinatie 3. Certificat de Atestare a Edificarii constructiei cu noile dependinte + Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucarilor (obligatoriu la OCPI!! Cost eliberare certificat urbanism pentru schimbare destinatie (locuit, comercial): Primaria sectorului 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 1000 lei (taxe incluse) Primaria Capitalei - 1100 lei (taxe incluse) Primarie Ilfov - 1200 lei (taxe incluse) Cum arata un certificat de urbanism

eliberarea certificatului de urbanism pentru schimbarea destinaţiei de către autoritatea locală (primăria), întocmirea proiectului de arhitectură conform certificatului de urbanism eliberat,obţinerea acordurilor şi avizelor necesare Pe langa cele aratate, Legea nr. 50/1991 permite efectuarea lucrarilor in vederea schimbarii destinatiei de folosinta a constructiei chiar fara obtinerea unei autorizatii de construire, insa numai daca prin lucrarile efectuate nu se modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiei. Exceptie o constituie cazurile in care legea solicita in mod expres obtinerea autorizatiei de constructie pentru anumite categorii de constructii Conform legislatiei in vigoare certificatul de urbanism este actul de informare prin care administratia publica locala, primaria in conformitate cu planurile urbanistice si regulamentele aferente fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite de proiectul de construire (denumit proiect DTAC sau proiect PAC), in functie de.

Certificat urbanism bransamente, schimbare de destinatie

De asemenea, prin certificatul de urbanism se comunica lista cuprinzand avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire, fiind indicati nominal operatorii de retele tehnico-edilitare care le vor emite. Aceste avize si acorduri se refera, in general, la asigurarea elementelor de infrastructura edilitara si bransarea la acestea, racordarea la reteaua cailor de comunicatii, securitatea la incendiu, protectia mediului, protectia civila, sanatatea. PUZ, privind reconfigurare proprietati , parcelare si schimbare destinatie in zona activitati productive mici, nepoluante si servicii de interes general total 8600mp.(zone studiata de teren are destinatie propusa si conform PUG sani Foc reactualizat in prezent in faza de avizare), la faza DTAC pentru perimetrele edificabile (1): Se pot executa fără autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor: litera o) - schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de constructie/desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare , cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate (Legea nr. 193/30.10.2019). În cazul in care. Certificate de urbanism - copie Adeverinta pentru schimbare de destinatie - original In cazul in care imobilul sufera modificari de structura mai sunt necesare urmatoarele acte

Certificatul de urbanism este un act cu caracter informativ care contine date cu privire la restrictiile de construire impuse prin studii de specialitate aprobate in zona. Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire. El sta doar la baza demararii procesului de autorizare Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu, prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale face cunoscut regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor si conditiile necesare in vederea realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii Conform Certificatului de Urbanism nr. 2 din 10.01.2019 emis de Primaria oras Tg Neamt pentru construirea acestui obiectiv, care nu se incadereaza in cerintele unitatii teritoriale de referinta UTR 9 - Sub Cetate, este solicitata elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Tot ce trebuie să știți despre schimbarea destinaţiei

 1. Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism. Agentia Imobiliara Inter-Med | Fără categorie | 15 februarie 2015. ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru: lucrari de construire, desfintare, cereri in justitie, schimbare destinatie, bransamente utilitati, adjudecari, licitatii pentru proiectare, etc
 2. SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CENTRALA TERMICA IN CENTRU MULTIFUNCTIONAL CULTURAL-RECREATIV SEBES - FAZA ACTUALIZARE DALI. Documente: Invitatie Fisa de date Caietul de Sarcini Model de contract Formulare Certificat urbanism Dal
 3. - certificat de nomenclatura stradala - copie - certificat de urbanism - copie - avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (cerute in C.U.) - alte avize si acorduri (cerute in C.U.) - studii de specialitate (cerute in C.U.) - documentatie tehnica extras din PT (inclusiv foto pt.schimbari de destinatie
 4. CERTIFICATE DE URBANISM 2015 DATA NUME SOLICITANT ADRESA SOLICITANT ADRESA AMPLASAMENT SCOP CERTIFICAT 1 08.01.2015 Damian Daniela b-dul Mircea cel Batran bl. H4/p b-dul Mircea cel Batran bl. H4/p Amplasare panou publicitar 2 08.01.2015 FDEE-SDEE Targoviste Iancu Sori
 5. CERTIFICATE DE URBANISM emise în luna IANUARIE 2016 Nr. crt. Nr. Certificat de urbanism Data emitere certificat de urbanism. Beneficiar Adresa imobil Scopul emiterii certificatului de urbanism Observatii 0. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 1. 1 12.01.2016 Dinu Maria Satu de Sus nr. 2 Bransament electric 2

certificatului de urbanism 6 397 13970/2018 02/03/2018 S.C. IAMA AGRI & CO S.R.L. EXTRAVILAN extinderea exploatatiei agricole prin infiintarea unei noi plantatii de capsuni construire-constructii provizorii-1 solar si anexa a exploatatiei agricole 398 15213/2018 02/03/2018 S.C. WEKU IMOBILE S.R.L. Str. MOLDOVEI nr. 34,34A,36 dezlipire imobil [l a) lucräri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor preväzute la art. 12 din Legea nr. 50/1991; [l b) lucräri de construire, reconstruire, extindere, reparare Contract de inchiriere sau comodat (daca este cazul) Dovada schimbarii destinatiei spatiului (la spatiile din cladirile colective-acordul legalizat al proprietarilor cu care se învecinează) Plan de situatie scara 1:500; Plan de încadrare; Planul punctului de lucru scara 1:500; Certificat de urbanism pentru schimbare destinatie spatiu; 10 Atribuţii specifice: Verifică respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse de solicitanţi (persoane fizice şi juridice) care privesc emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare şi avizelor primarului. În cazul unor documentaţii incomplete sau care nu corespund normelor şi reglementărilor în vigoare, acestea se restituie solicitanţilor în cel mult. 701 24.09.2019 hodoroaba elena schimbare destinatie locuinta in cabinet medical, creare gol de usa si acces exterior aleea ghioceilor, 23/c/2 64243-c1-u21 85696 82477 64243 82477-c1 64243-c1-u21 85696 82477 82477-c1 12 702 24.09.2019 zubasco catalina mansardare si recompartimentare locuinta c1 prieteniei, 52 67732 67732-c1 67732 1

Schimbare destinatie cladire - Răspunsuri Avocatnet

Avizele solicitate prin Certificat de Urbanism nr. 1463 din 03.12.2015. Plan Urbanistic Zonal Schimbare destinatie teren din zona locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii pentru amplasare magazin retail- str. Victoriei, nr. 179-191, mun.Targu Jiu, jud Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru schimbare de destinatie din hotel si restaurant in centru medical cu spitalizare de zi fara modificari structurale si de fatada S+P+3. 4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.. Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obtinerea autorizatiei de construire închidere balcoane si modificari interioare. 22 Decembrie 1989 27/03/07 Bl.32, sc.4, et.1, ap. 3. schimbare destinatie din locuinta în cabinete medicale. 22 Decembrie 1989 29/03/07 3 04/04/07 12 / / 0 892946 4 0 507 1434 Analizare Certificat de Urbanism in vederea schimbarii de destinatie din zona locuinte individuale in zona mixta de servicii si locuinte colective P+2+3 retras si modificare indici urbanistici, generat de imobilul situat in str. BRESTEI, nr. 386A Certificat de urbanism 2428/2021. SCHIMBARE PARTIALA DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL SI SPATIU DE SERVICII PROFESIONALE IN SPATIU DE SERVICII CU ACCES PUBLIC IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART 11, al (1) , lit o) si n) DIN LEGEA NR 50/1991 ACTUALIZATA (SE VA VEDEA PCT 4) judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Prof. Gheorghe Marinescu, nr. 41

Cetificat de urbanism Bucuresti Andaros Imo

[ ] a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 12 din Legea nr. 50/1991 [ ] b) lucrari de construire, reconstruire, extindere Anexa 2 la Dispoziția nr. 147/27.01.2017 CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism (schimbare de destinaţie) Către, Sectorul 4 al Municipiului Bucurest a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art.12 din Legea nr.50/1991

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 12 din Legea nr. 50/1991; b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 12 din Legea nr. 50/1991 Certificate de Urbanism - mai 2021 Numar Data Solicitant Adresa Solicitant Adresa Imobil Scop Suprafata Valabilitate SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN SPATIU COMERCIAL IN SALON COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE, OBTINERE AVIZ DSP 42.00 12 1 O persoană juridică solicită certificat de urbanism pentru schimbare de destinaţie din han turistic în cabană turistică. Întrebări: - dacă terenul este situat în extravilanul unei comune - se poate elibera C.U. de către comună sau intră în competenţa judeţului? - dacă trebuie să se mai elibereze şi autorizaţie de construire după obţinerea C.U. - şi dacă DA, atunci cu.

CERTIFICATE DE URBANISM emise în luna IANUARIE 2016 Nr. crt. Nr. Certificat de urbanism Data emitere certificat de urbanism. Beneficiar Adresa imobil Schimbare de destinatie anexa C2 in locuinta, extindere locuinta C1 si C2 nivel P 3. 23 19.05.2016 Lautaru Gheorghe Persunari nr. 104 Construire locuinta P, imprejmuire registrul certificatelor de urbanism eliberate in luna august / 2018 nr.crt. nr. certificat data schimbare partiala destinatie constructie din locuinta (corp c1) in spatii alimentatie publica la cu schimbare de destinatie in unitate turistica tip pensiune, sistemtaizare si imprejmuire teren De cele mai multe ori odata cu schimbarea destinației constructiei sau apartamentului este necesară si o schimbare (modificare) a descrierii acestora (de exemplu un apartament compus initial din 2 camere, baie, bucătărie si hol isi schimba descrierea fiind compus din spatiu de birouri, spatiu de receptie, baie) Centralizator Certificate de Urbanism emise in perioada 02.03.2020 - 19.05.2020 NR.CERTIFICAT NR.CERERE Nr. Juravle Ionut prin mandatar Ju Schimbare destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial cu acces din strada Volovatului 55,84 7,00 12 04.03.2020 7 SUCEAVA, Comuna Volovat Nr959, Co EXTINDERE APARTAMENT, SCHIMBARE DESTINATIE-SPATII COMERCIALE si BIROURI, str.BUCOVINA, nr. 4, parter 8 Asa cum este stipulat in Referatul Directiei de Urbanism nr. 27526 / 20 11 2013, anexa la Certificatul de Urmanism nr. 730 / 25 11 2013, documentaia urmareste parcurgerea primei etape

Schimbare destinaţie spaţiu - Topograf Brașo

 1. HOTĂRÂREA NR. 252 DIN 27.11.2020 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 si realizarea lucrărilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOAN
 2. Formulare. Incepere LUCRARI. DECLARATIE PRIVIND VALOAREA REALA LUCRARI. Constructii abuzive. Cerere receptie demolare. Cerere nota de constatare schimbare destinatie. Cerere certificat urbanism. Cerere certificat ediificare. Cerere autorizatie
 3. schimbare de destinatie grajd cu sura in centru de colectare lapte 50846 50846 99 13.06.2017 8 adi bogat ciceu, siculeni, amenajare acces la drum national 50713 50713 101 16.06.2017 certificate de urbanism emise de consiliul judeŢean harghita luna: iunie 2017. 10 gal istvan cozmeni cozmeni bransament gaz 50713 50713 102 19.06.2017 11 dobai.
 4. PLAN URBANISTIC Z ONAL Studiu de circulație SCHIMBARE DESTINATIE DIN CAMIN NEFAMILISTI IN HOTEL 6 -Certificat de Urbanism nr.71 din 15.02.2018, emis de Primăria municipiului Caracal; -Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr.71 din 15.02.2018, emis de Primăria municipiului Caracal. 2. SITUATIA EXISTENT

Schimbare destinație spațiu apartament in spațiu comercial fără modificări interioare. Schimbarea destinatiei unui imobil (apartament) situat in zona comercială, parter a clădirii se poate face la oficiul de cadastru cu înaintarea unei cereri însoțită de un document de la primăria pe raza căreia se afla imobilul prin care se. certificatul de urbanism nu conferĂ dreptul de a executa lucrĂri de construcŢii. prelungirea. termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de cĂtre emitent, la cererea titularului formulatĂ cu cel puŢin 15 zile Înaintea expirĂrii acestuia. va multumim Certificatul de Urbanism (pentru schimbare de destinație, conform legii nr. 50/1991, art. 11, lit.n. și documentația aferentă care a stat la baza emiterii acestuia) Extras C.F. (de informare nu mai vechi de 3 luni) - copie Dovada achitării taxei de 5 Lei (conform HCL nr. 649/2016

UDREA VALENTIN - TEODOR SI UDREA FLORIN ADRIAN. 23798. 2021-03-10 00:00:00. BUCURESTI. OPERATIUNI NOTARIALE- VANZARE IMOBIL. TARLA 184/1, PARCELA 13/3, LOT 6. MERLAN CLAUDIU POMPILIU. 23803 schimbare de destinatie din locuinta in sediu firma - birouri - recompartimetare, construire windfang, alee acces si rampa persoane cu dizabilitati - constructie cu caracter provizoriu 21 21/08.01.2020 ioan alexandru, ioan dana rahova, nr. 27 schimbare de destinatie din garaj in spatiu comercial fara a se interveni la constructia existent Primaria Nasaud de prefezeabilitate str. Dumitru Vartic 3 90/01.09.2015 30940/24.08.2015 Hrineac Oltita Schimbare de Nasaud, Nechiti Vasile destinatie str. Garii 4 91/01.09.2015 31048/26.08.2015 Calini Petruta Construire casa Nasaud Anamaria de locuit P+1E str. Zavoi 5 92/01.09.2015 31282/01.09.2015 Consiliul Local Dezmembrare Nasau CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 57 din 25.07.2018 ÎN SCOPUL : INTOCMIRE SCHIMBARE DESTINATIE TEREN INTRAVILAN 4490 mp) DIN ZONA LOCUINTE FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE DEPOZITE CAI DE COMUNICATIE RUTIERA ( mp) Urmare cererii adresate de (1) PRIMARIA COMUNEI CEPTURA -reprezentata prin Chioveanu Constantin- primar CU Sediu Tagged acordul unic, autorizații de construire, Certificat de Urbanism, certificat de urbanism electronic, documentații de urbanism, Legea nr. 50/1991, schimbare destinație subsol Electrician certificat , specializat in instalatii electrice pentru case si apartamente

TABEL CU CERTIFICATE DE URBANISM EMISE DE PRIMARIA NASAUD JUD. BISTRITA-NASAUD LUNA IULIE 2009Luna 1 11/03.02.2020 21952/21.01.2020 Bahrin Vera Schimbare de destinatie Nasaud, bl. 3, sc.B Bahrin Valeriu din aparatament in salon str. Iacob Muresianu 2 12/06.02.2020 22625/04.02.2020 SC INFLUIENT Contruire hala de productie Nasaud, nr.58B Radu. Raportul informarii si consultarii publicului PUZ_Extindere Anexa Agricola Si Schimbare De Destinatie descarca. 07 January 2019. Certificate_de_Urbanism_NOV_2018. CERTIFICATE DE URBANISM decembrie 2018 descarca. 07 January 2019. Autorizatii_de_Construire_NOV_2018. Autorizatii_de_Construire_DEC_2018 descarca

Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia lucrarilor care nu modifica structura de. Certificat de urbanism sau autorizatie de constructie ptr spatiul comercial, sau cerificat schimbare de destinatie, din spatiu cu alta destinatie in spatiu, sau declaratie SPFL sp com, extras Carte funciara-sp com ), cerere declarare spatiu nerezidential ( una din acestea, dupa caz) CERTIFICATE DE URBANISM emise in luna ianuarie anul 2020 Total: 130 Nr. Cert 0 Nr. inreg 1 Data elib. 2 Adresa unde se executa 3 nte si schimbare de destinatie din locuinta in: spatiu comercial la Sp+P, birouri la Et.I 9 94796/2019 09/01/2020 Str. ZARANDULUI nr. 4 DEMOLARE CASA EXISTENTA, ANEXE, CONSTRUIRE CASA FA. CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 270 din 14.11.2016 În Scopul: SCHIMBARE DE DESTINATIE A CLÄDIRII DIN GARAJE AMBULANTE - SPATIU DE STARILIZARE CENTRALIZATE CU MODIFICÄRI CONSTRUCTIVE Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL REGHIN, reprezentata prin PRECU

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in

 1. Certificate de Urbanism eliberate in trimestrul II 21/06/07 Nr.crt. Nr. inreg. schimbare destinatie din locuinta în cabinete medicale. 22 Decembrie 1989 29/03/07 3 04/04/07 12 / / 0 892946 4 0 507 14344 CIOCÎLTEA GABRIEL Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentr
 2. Certificatul de Urbanism (pentru schimbare de destinație, conform legii nr. 50/1991, art. 11, lit.n. și documentația aferentă care a stat la baza emiterii acestuia) Extras C.F. (de informare nu mai vechi de 3 luni) - copie Dovada achitării taxei de 5 Lei (conform HCL în vigoare
 3. SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SALON COSMETICA 6.00. Registru Certificate de Urbanism 3/6 05-05-2021 10:15 14 14 / 05.02.2021 S.C. SADY COM S.R.L. Strada Chimiei, Nr. 27, Cod po tal 145200 Strada Chimiei, Nr. 27, Cod po tal 145200 Numar cadastral: 20277 Numar carte funciara: 2027
 4. CERTIFICATE DE URBANISM emise in luna martie anul 2018 Total: 260 Nr. Cert 0 Nr. inreg 1 Data elib. 2 Solicitant 3 Adresa unde se executa 5 Scopul emiterii certificatului de urbanism 6 397 13970/2018 02/03/2018 S.C. IAMA AGRI & CO S.R.L. EXTRAVILAN extinderea exploatatiei agricole prin infiintare

Totul despre obtinerea certificatului de urbanism

certificate de urbanism emise in luna septembrie 2019 nr cu data cu beneficiar lucrare adresa lucrare nr. cadastral nr. carte funciara valab 649 04.09.2019 fodor mariana florentina operatiuni notariale privind circulatia imobiliara - alipire corbului, 17 64695 84835 64695 84835 12 650 04.09.2019 ungureanu mihaela corneli Certificat de urbanism -hostel S+P+4E+5Er PUZ 24 10 04/01/2017 Bucuresti, bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 58, sector. 3 203829 Certificat de urbanism - schimbare functiune S+P+2E spatiu commercial si central telefonica 12 luni 11 04/01/2017 Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei, nr. 55-57, bl. Lot 2/2, sector 3 Certificat de urbanism 12 04/01/201

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului, aducem la cunoştinţa publicului interesat documentaţia de urbanism pentru Planul Urbanistic Zonal SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN UTR V6 si L1b- IN L3 - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, IN REGIM. Memoriul de prezentare pentru solicitarea Acordului de mediu petru iv estitia Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara - comasare; Interventii la corpul G (G1+G2) identificat in CF cu nr. cadastral C1-239929 cu regim de inaltime D+4E+Eth si functiunea hala de productie, constand in amenajari interioare cu schimbare de destinatie CERTIFICATE DE URBANISM 2007 LUNA IANUARIE 2007 NR. C.U. DATA NUME SOLICITANT AMPLASAMENT SCOP CERTIFICAT 1 12.01.07 AF Dorelia pt. Stanculescu Emanuel B-dul Libertatii,p bl.A3A,sc.A, Amenajare spatiu fast food 2 12.01.07 As. Crestinilor nevaz. Pro-Lumina Linistei, nr.19 Schimbare destinatie in birour 169 3 2 bd. th. pallady nr. 64 retea de incendiu 170 3 2 drumul lunca prutului nr. 2-4 extindere locuinta 171 4 2 str. racari nr. 20 schimbare destinatie 172 4 2 str. vitioara nr. 90-92 locuinta p+1e 173 4 2 str. alex, moruzzi schimbare destinatie 174 5 2 al. buhusi nr. 7 remodelare 175 6 2 cugir nr. 40 schimbare destinatie 176 6 2 str. Anunțuri publice, Urbanism. Primaria Orasului Mizil, cu sediul in Blvd. Unirii, nr. 14, titular a documentatiei Intocmire PUZ - schimbare de destinatie teren din zona speciala in zona unitati industriale si depozitare (S=14965mp), amplasat in Mizil, strada Mihai Bravu, nr. 187, numere cadastrale 20527, 21082, 22534, numere carti.

Certificat de urbanism - UBERHAUS

schimbare de destinatie din spatii recreere situate la mansarda, in pensiune 475 05.11.2013 AVRAMIUC RALUCA judetul Brasov, municipiul Sacele, strada Nicolae Colceag , nr. 10 obtinerea autorizatiei de desfiintare constructie si obtinerea autorizatiei de construire locuinta, dotari si amenajari aferente (imprejmuire, platforme Dar trebuie anuntata la Primarie aceasta schimbare de destinatie a spatiului de locuit ? Din cate am inteles eu ar trebui pentru ca din locuinta tu transformi in cabinet medical. A facut cineva asta la primarie sau ma zbat inutil ? Implica certificat de urbanism, scheme 1:500, 1:2000 etc Asta pentru cabinetele din blocuri de locuit. R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL. HOTĂRÂREA NR. 50/31.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Schimbare de destinatie cu extindere si etajare din casa in centru de zi, de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, cantina sociala, centru pentru servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu, recompartimentari interioare, carton si schimbare destinatie din bar in magazin, in completarea Certificatului de Urbanism nr.160 / 02.05.2017 12 181 / 18.06.2018 MOLDOVEANU CONSTANTIN Str. VICTORIEI, nr.12 Bransament canalizare menajera - in completarea CU nr. 167 / 15.05.2017 13 182 / 18.06.2018 GOICEA MARIN Al. CLOPOTEI, nr.2 Reconstruire terasa acoperita s

schimbare de destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial , nr.11 2. e2/11.02.2016 orasul copsa mica prin primar daniel tudor mihalache xtindere sistem de iluminat public-zona laborator str.laborator, fn 3. 3/11.02.2016 orasul copsa mica prin primar daniel tudor mihalache studiu hidrologic de debite maxime ape pe raul tarnava mare str. Schimbare destinatie autorizatiei de constructie. Se poate schimba destinatia autorizatiei de constructie eliberata pt.casa si garaj in fabrica de prelucrarea lemnului cconstuita fara autorizatie de constructie cu doi, trei ani in urma si dotata cu toate utilajele necesare, cu stirea tacita a primariei ? Autorizatie pt. casa obtinita acum Certificate de Urbanism SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN MAGAZIN IN CAFE-BAR, BRANSAMENT APA SI RACORD CANALIZARE 37.80 12 2. SCHIMBARE DESTINATIE DIN DEPOZIT LEGUME-FRUCTE IN ATELIER PRODUCTIE MOBILA (fara modificari structurale). 2,536.00 12 Str. Smirdan Nr. 65 Bl. Sc 9. Certificat de urbanism sau autorizatie de constructie ptr spatiul comercial, sau cerificat schimbare de destinatie, din spatiu cu alta destinatie in spatiu, sau declaratie SPFL sp com, extras Carte funciara-sp com ), cerere declarare spatiu nerezidential ( una din acestea, dupa caz); 10

Certificat de urbanism 85/2020 • Cluj-Napoc

Cadastru West Ca

D a) lucräri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor preväzute la art.12 din Legea nr.50/1991 ; D b) lucräri de construire, reconstruire, extindere a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art.12 din Legea nr.50/1991; ? b) lucrari de construire, reconstruire, extindere Certificate de constructie Primariei fagaras, regulamentul de functionare, atributi Compartimentul Urbanism si Cadastru Nr. 820 din 17.02.20220. ANUNŢ privind informarea populatiei privind lucrarea P.U.Z. Schimbare de destinatie din sala organizare nunti, festivitati si restaurant, in pensiune turistica si sala pentru organizare nunti si festivitat Certificate găsite: 6949. avize pentru schimbare de destinatie din casa in spatiu comercial fara modificari structurale, nestructurale si de instalatii. DTAC, avize pentru zugraveli interioare in spatiu comercial fara modificarea destinatiei. obtinere avize pentru :schimbare destinatie casa astfel: 1-parterul in spatiu comercial, 2-mansarda in.

Video: Certificatul de urbanism ing

Certificatul de urbanism: cand este necesar, in cat timp

DE SUS,BIVOLARIEMARELBO, Nr20, Cod 674/01.10.2020 40552/29.09.2020 SUCEAVA, municipiul RĂDĂUŢI,RĂDĂUŢIPi ata Unirii, Nr. 65, Cod 725400 1003388 din 29.09.2020 Bobu Ionut Schimbare destinatie din birouri et. I in salon de coafura si intretinere fara modificari structurale la 3211 mp. 39,00 12 01.10.2020 6 SUCEAVA, municipiu Certificate de constructie Primariei fagaras, regulamentul de functionare, atributii CERTIFICATE DE URBANISM; Certificat Nr. 155; Certificat nr. 155 / 21.10.2020. Titularul: Comici Ioan Claudiu si Comici Mirela Denisa. Adresa lucrării: str.Teiului bl.55B/B/1, Fagaras. Scopul: schimbare de destinatie din florarie in sp com

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanis

nr/data c.u. beneficiar obiectul certificatului de urbanism adresa obiectiv 13. 13/13.07.2018 sc paul com srl prin liviu nemes intrare in legalitate:extindere constructie existenta, modificare acoperis, schimbare de destinatie in cladire existenta cu facilitati de cazare pentru vacante si perioade scurte str. laborator, nr.30a 14 Etichetă: expertiza tehnica schimbare destinatie marea majoritate a cazurilor expertizele tehnice privind structura de rezistenta sunt solicitate in urma emiterii unui certificat de urbanism atunci cand se doreste o interventie asupra unei structuri existente cum ar fi C] a) lucräri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor preväzute la art. 12 din Legea nr.50/1991 ; a b) lucräri de construire, reconstruire, extindere, reparare ( a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 12 din Legea nr. 50/1991

Schimbare De Destinatie Din Centrala Termica in Centru

PMC Urbanis

DECLARAȚII ȘI ACTE NECESARE - Primăria Giro